VVb008 Dějiny umění 3

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 učebna 1
Předpoklady
Dějiny umění Vývoj výtvarné kultury
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Dějiny umění 3 tvoří spolu s předcházejícími a navazujícími předměty (Dějiny umění 1, Dějiny umění 2 a Dějiny umění 4) primární přehledový kurz dějin umění. Poskytují základní informace o uměleckých epochách, klíčových dílech a tvůrcích, jejich širším kulturním pozadí. Rozvíjí pochopení vývoje umění, jeho významu pro společnosti minulých dob a současnosti, schopnost samostatné interpretace a prezentace poznatků a závěrů. Stávají se odrazovým můstkem pro další studium dějin umění a přípravu k jejich výuce.
Výstupy z učení
Kurz rozšiřuje znalosti a prohlubuje pochopení novověkého umění do poloviny 19. stol.
Na jeho konci bude student schopen porozumět členění, podobám a dynamice umění této epochy a vysvětlit je.
Vedle základních faktů bude interpretovat kulturní, historické, technologické a další pozadí proměn uměleckých forem.
Získané informace dokáže dale předávat, aplikovat v náhledu na své okolí a využívat k orientaci v osobním tvořivém rozvoji.
Osnova
 • charakteristika novověku a jeho základních fází
 • umění quattrocenta
 • renesance a manýrismus 16. stol.
 • barokní umění
 • klasicismus
 • romantismus
 • realismus
Literatura
 • Renesance : architektura, sochařství, malířství, kresba (Variant.) : Umění italské renesance : architektura, sochařství, malířství, kresba. info
 • Barokní architektura v Čechách. Edited by Petr Macek - Richard Biegel - Jakub Bachtík, Photo by Vladimír Uher. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. 767 stran. ISBN 9788024627366. info
 • KROUPA, Jiří. Jiří Kroupa (ed.), V zrcadle stínů. Morava v době barokní 1670 -1790. První. Brno: Moravská galerie v Brně, 2003. 384 s. (česká mutace francouzského originálu). ISBN 80-7027-121-3. info
 • ZATLOUKAL, Pavel. Příběhy z dlouhého století : architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Muzeum umění, 2002. 702 s. ISBN 8085227495. info
 • Dějiny českého výtvarného umění 1780/1890, 3/I - II. 1. vyd. Praha: Academia, 2001. s.470, 407. info
 • Baroko : architektura, plastika, malířství. Edited by Rolf Toman, Photo by Achim Bednorz. 1. české vyd. V Praze: Slovart, 1999. 503 s. ISBN 8072091794. info
 • CHÂTELET, Albert a Bernard Philipp GROSLIER. Světové dějiny umění : malířství, sochařství, architektura, užité umění. České vyd. 1. Praha: Agentura Cesty, 1996. 784 s. : i. ISBN 80-7181-055-X. info
 • KRSEK, Ivo. Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Edited by Zdeněk Kudělka, Photo by Prokop Paul. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 739 s. ISBN 8020005404. info
 • FUČÍKOVÁ, Eliška. Dějiny českého výtvarného umění II. : Od počátku renesance do závěru baroka. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. info
 • Umění renesance a baroku : encyklopedie : Encyklopedie Umění renesance a baroku (Variant.). Edited by René Huyghe. Praha: Odeon, 1970. info
Výukové metody
přednáška, diskuze, konzultace
Metody hodnocení
esej (analýza vybraného uměleckého díla z 15. - 19. století, 5 stran, 3 povinné konzultace s vyučujícím), povinná docházka
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VVb008