VVb011 Dějiny umění 4

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Dějiny umění Vývoj výtvarné kultury
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Dějiny umění 4 tvoří spolu s předcházejícími předměty (Dějiny umění 1, Dějiny umění 2 a Dějiny umění 3) primární přehledový kurz dějin umění. Poskytují základní informace o uměleckých epochách, klíčových dílech a tvůrcích, jejich širším kulturním pozadí. Rozvíjí pochopení vývoje umění, jeho významu pro společnosti minulých dob a současnosti, schopnost samostatné interpretace a prezentace poznatků a závěrů. Stávají se odrazovým můstkem pro další studium dějin umění a přípravu k jejich výuce.
Výstupy z učení
Kurz rozšiřuje znalosti a prohloubuje pochopení umění modernismu do 50. let 20. stol.
Na jeho konci bude student schopen porozumět a vysvětlit členění, podoby a dynamiku umění této epochy.
Vedle základních faktů bude interpretovat kulturní, historické, technologické a další pozadí proměn uměleckých forem.
Získané informace dokáže dále předávat, aplikovat v náhledu na své okolí a v interpretaci současného umění, stejně jako využívat k osobnímu tvořivému rozvoji.
Osnova
 • charakteristika doby od poloviny 19. stol. do 50. let 20. stol. a základních fází
 • umění do konce 19. století (impresionismus; postimpresionismus; secese)
 • avantgardy počátku 20. stol.(expresionismus, fauvismus, kubismus, počátky abstraktního umění)
 • meziválečná umělecká hnutí (dadaismus, surrealismus, mezinárodní styl)
 • umění po 2. světové válce (expresivní tendence po 2. světové válce)
Literatura
 • FOSTER, Hal, Rosalind E. KRAUSS, Yve-Alain BOIS, B. H. D. BUCHLOH a David JOSELIT. Umění po roce 1900 : modernismus, antimodernismus, postmodernismus. Translated by Josef Hrdlička - Irena Ellis - Jitka Sedláčková - Jana Hlávko. Druhé, rozšířené vydán. V Praze: Slovart, 2015. 816 stran. ISBN 9788073919757. info
 • !Křičte ústa! : předpoklady expresionismu. Edited by Marie Rakušanová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 442 s. ISBN 9788020015019. info
 • Český kubismus : 1909-1925 : malířství, sochařství, architektura, design. Edited by Jaroslav Anděl - Jiří Švestka - Tomáš Vlček - Pavel Liška. [Praha]: I3 CZ & Modernista, 2006. 455 s. ISBN 8023966596. info
 • ŠVÁCHA, Rostislav a Marie PLATOVSKÁ. Dějiny českého výtvarného umění V 1939/1958. Praha: Acadamea, nakladatelství Akademie věd České republiky, 2005. 525 s. ISBN 80-200-1390-3. info
 • RUHRBERG, Karl. Umění 20. století. Edited by Ingo F. Walther. Praha: Slovart, 2004. 840 s. ISBN 8072095218. info
 • GÖSSEL, Peter a Gabriele LEUTHÄUSER. Architektura 20. století. Praha: Slovart, 2003. 447 s. ISBN 3822825689. info
 • ZATLOUKAL, Pavel. Příběhy z dlouhého století :architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2002. 702 s. ISBN 80-85227-49-5. info
 • DEMPSEY, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí : encyklopedický průvodce moderním uměním. Translated by Miroslav Koláč - Jiří Matas - Kateřina Kubíčková-Zvelebilo. 1. vyd. [Praha]: Slovart, 2002. 304 s. ISBN 8072094025. info
 • České umění, 1938-1989 : programy, kritické texty, dokumenty. Edited by Pavlína Morganová - Dagmar Svatošová - Jiří Ševčík. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 520 s. ISBN 8020009302. info
 • BLAŽÍČKOVÁ-HOROVÁ, Naděžda. Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Taťána Petrasová - Helena Lorenzová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 407 s. ISBN 8020006303. info
 • ADLEROVÁ, Alena. Dějiny českého výtvarného umění : 1890/1938. 4. 1. Edited by Vojtěch Lahoda. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 393 s. : i. ISBN 80-200-0587-01. info
 • WITTLICH, Petr. Česká secese. Praha: Odeon, 1982. info
 • HAAS, Felix. Architektura 20. století [Haas, 1980]. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 645 s. : i. info
Výukové metody
přednáška, diskuze, konzultace
Metody hodnocení
ústní zkouška (2 otázky, poznávací test), docházka
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.