VVb020 Výtvarná výchova v teorii a praxi

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Předmět je určen studentům učitelství výtvarné výchovy v bakalářském cyklu. Předpokládá základní znalosti z oblasti pedagogiky a psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu:
- seznámit se se základními pojmy výtvarné pedagogiky
- získat základní znalosti o psychologických kořenech dětského výtvarného projevu
- seznámit se s hlavními směry v současné výtvarné pedagogice
- získat přehled o osobnostech teorie výtvarné výchovy
Výstupy z učení
Student bude schopen vypracovat výtvarné kazuistiky. Student dokáže porovnat a definovat rozdíly v dětském výtvarném projevu. Bude se orientovat v základních pojmech z teorie a praxe výtvarné pedagogiky.
Osnova
 • 1. Základní pojmy z teorie a praxe výtvarné pedagogiky
 • 2. Historie a současnost výtvarné pedagogiky
 • 3. Osobnosti z moderní historie výtvarné pedagogiky
 • 4. Čtyři pojetí výtvarné výchovy
Literatura
  povinná literatura
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. 1. vyd. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005. 290 s. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4.
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Expresivní terapie se zaměřením na výtvarný a intermediální projev. Brno: Barrister & Principal, 2016. ISBN 978-80-7485-111-7.
 • DAVID, Jiří. Století dítěte a výzva obrazů : (eseje). 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 351 s. ISBN 9788021045934.
 • METROPOLITAN MUSEUM OF ART. The Artist Project: What Artists See When They Look at Art. Phaidon, 2017. ISBN 978-0-7148-7354-1.
 • ROESELOVÁ, Věra. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Photo by Robert Ježdík. Praha: Sarah, 1997. 219 s. ISBN 80-902267-2-8.
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 2. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 2004. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-3360-6.
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarný projev dítěte předškolního věku v jednadvacátém století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Monografie. ISBN 978-80-244-3818-4.
Výukové metody
teoretická příprava, praktická cvičení
Metody hodnocení
Student vypracuje reflexi pěti vybraných výtvarných prací dětí ZŠ nebo studentů SŠ v rozsahu tří normostran textu. Výtvarné práce budou uvedeny ve fotodokumentaci.
Informace učitele
www.babyradovahana.cz - viz. odborná literatura v pdf
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je realizován až od jarního semestru 2022.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.