VVb023 Komunikační aspekty tvorby

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Vladimír Havlík (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Vladimír Havlík
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je ukázat výchovu uměním jako formu pedagogického působení, která otvírá také k jinému pojetí jednání, než je účelově racionální jednání. Kurz hledá didaktické formy výtvarné výchovy, jež by posilovaly dispozici k jednání na veřejnosti - tvořivému, hravému, kreativnímu a odvážnému. Předestírá aspekty tvorby a výtvarně vyjadřovacích prostředků směrem k možnosti rozvoje komunikačních dovedností.
Výstupy z učení
- Student zná základní pojmy a koncepty (odlišných) přístupů ke zkoumané otázce a to jak estetické tak sociokulturní.
- Student umí aplikovat tuto znalost na konkrétní umělecké projevy i na edukaci.
- Student je schopen zaujmout vlastní, prožité a promyšlené stanovisko k problematice a argumentovat v jeho prospěch.
Osnova
 • teorie jednání a typologie jednání
 • racionální volba, její podmínky, alternativy (volnost, determinace, autenticita, spontaneita, nejistota, odvaha)
 • zkušenost, postoj a promluva jako performativní akt
 • podmínky tvořivého jednání
 • setkání a komunikace, dialog
Literatura
 • BABYRÁDOVÁ, H.: Rituál, umění a výchova. Masarykova univerzita, Brno, 2002.
 • PERNIOLA, Mario. Estetika 20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000 (pp. 96-123).
 • NOHEJL, M.: Jednání, diskurz, kritika. Myslet společnost. SLON, Praha, 2007.
 • BELL, C.: Ritual Theory, Ritual Practice. Oxford Univgersity Press, USA, 2009.
 • ŠVEC, O.: Filosofie jednání. OIKOYMENH, Praha, 2006.
 • PELCLOVÁ, N.: Filosofické základy pedagogické antropologie. Portál, s. r. o., Praha, 2010.
Výukové metody
teoretická a praktická příprava
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je realizován až od jarního semestru 2022.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.