VVm003 Didaktika 1 - Historie výtvarné pedagogiky

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VVm003/01: St 18:00–19:50 učebna 15, H. Stehlíková Babyrádová
Předpoklady
Předmět je určen studentům magisterského studia. Předmět tvoří teoretický základ pro studentskou praxi. Hlavními cíli semináře je získání přehledu o teorii a praxi předmětu výtvarné výchovy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Anotace: Antropologické, psychologické, filozofické a umělecké kořeny dětského výtvarného projevu, funkce dětského výtvarného projevu, předmět výtvarná výchova- historie a současnost, umění a výchova, socializace umění a výchova, artefiletika, základní a alternativní formy a metody výuky výtvarné výchovy, osobnosti teorie a praxe výtvarné výchovy 20. a 21. století, artcentrismus, videocentrismus, gnoseocentrismus a animocentrismus ve výtvarné výchově, hlubinně-psychologický výklad dětské výtvarné práce, interpretace dětského a studentského artefaktu, prezentace dětské a studentské práce, role nových médií ve výtvarné pedagogice, Discipline Based Art Education - DBAE, výtvarná výchova v projektech, smyslová a duchovní výchova, dětský výtvarný projev jako symbolická komunikace.

Základní pojmy z teorie a praxe výtvarné pedagogiky, historie a současnost výtvarné pedagogiky, osobnosti z moderní historie výtvarné pedagogiky v českém a světovém kontextu, vztah výtvarných umělců k výtvarné tvorbě dětí,domácí a zahraniční instituce zabývající se výchovou uměním, integrace různých pojetí výtvarné výchovy v současnosti.
Výstupy z učení
Student se orientuje v historii výtvarné pedagogiky, identifikuje hlavní periody jejího vývoje a rozeznává principy vývoje výtvarné výchovy jako předmětu v tuzemsku a v zahraničí. Učí se dovednosti vypracovat reflexivní esej vztahující se k tématům osnovy předmětu.
Osnova
 • V rámci předmětu jsou řešena následující témata:
 • Proměny pohledu na dětský výtvarný projev v kontextu vývoje filozofie výchovy uměním
 • Výtvarní umělci a „dětské umění“
 • Psychologické aspekty dětského výtvarného projevu v kontextu současné multimediality
 • Charakteristika vybraných osobností teorie a praxe výtvarné výchovy
 • Vybraná kapitola z dějin výtvarné pedagogiky (interaktivní CD ROM)
Literatura
 • ARNHEIM, Rudolf. Iskusstvo i vizual'noje vosprijatije. Moskva: Progress, 1974.
 • LOWENFELD, Viktor a W. Lambert BRITTAIN. Creative and mental growth. 4.ed. London: Macmillan, 1964.
 • BABYRÁDOVÁ, Hana a Pavel KŘEPELA. Spontánní umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 360 s. ISBN 978-80-210-5400-4. info
 • DAVID, Jiří. Století dítěte a výzva obrazů : (eseje). 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 351 s. ISBN 9788021045934. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna. 1. vyd. Praha: Triton, Nakladatelství MU, 2005. 290 s. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituál, umění a výchova. první. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2002. 350 s. 2002 svazek 83. ISBN 80-210-3029-1. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství MU v Brně, 1999. 125 s. svazek 72, spisy PedF MU V Brně. ISBN 80-210-2079-2. info
 • SLAVÍK, Jan. Od výrazu k dialogu ve výchově : artefiletika. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 199 s. ISBN 8071844373. info
 • ROESELOVÁ, Věra. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Photo by Robert Ježdík. Praha: Sarah, 1997. 219 s. ISBN 80-902267-2-8. info
 • ROESELOVÁ, Věra. Námět ve výtvarné výchově. Illustrated by Robert Ježdík. 1. vyd. Praha: Sarah, 1995. 195 s. info
 • UŽDIL, Jaromír. Výtvarný projev a výchova. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974. 314 s. URL info
Výukové metody
diskuze nad tématy, seminář
Metody hodnocení
Výstupy: Seminární práce ve formě eseje v níže uvedeném rozsahu – 10 normostran stran textu vztahujícího se k některému bodu osnovy předmětu, doplněno obrazovou dokumentací, citace nejméně 8 odborných knih a článků, 5 internetových zdrojů z oboru didaktiky výtvarné výchovy u s patřičnými bibliografickými údaji. Text standardně graficky upraven (nejlépe powerpoint, flash apod.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/VVm003