VVm006 Seminář k dějinám umění 2

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět doplňuje studium dějin umění o vybrané kapitoly z historie užitého umění, fotografie a mimoevropských kultur. Rozšiřuje tak dosavadní výuku, která ponechávala stranou tyto tvůrčí a kulturní zóny. Cílem je poskytnutí širšího přehledu, problematizace některých předpokladů, další rozvinutí možností uplatnění dějin umění ve výuce výtvarné výchovy i v mezioborových spojích.
Výstupy z učení
Studenti definují základní díla, osobnosti a charakteristiky umění vybraných druhů a kultur.
Studenti jsou schopni vysvětlit specifika jednotlivých uměleckých oblastí a kultur.
Studenti dovedou vhodně didakticky transformovat poznatky dějin umění a dalších oborů pro potřeby konkrétní výukové praxe.
Osnova
 • Vybraná témata z dějin užitého umění (významné etapy sklářského a keramického umění, nábytkářství a bytové kultury, odívání a textilnictví)
 • Vybrané kapitoly z dějin české fotografie
 • Vybraná témata z dějin mimoevropského umění (architektura, urbanismus a náboženský symbolismus Inků, Mughalská architektura v Indii, intelektuální ideál a čínská tušová malba).
Literatura
 • Od Velké Moravy po dobu gotickou : dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v českých zemích (Variant.) : Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v českých zemích., Od Velké Moravy po dobu gotickou. info
 • dějiny uměleckého řemesla a užitého umění
 • Design v českých zemích 1900-2000 : instituce moderního designu. Edited by Iva Knobloch - Radim Vondráček. Vydání 1. Praha: Academia, 2016. 658 stran. ISBN 9788071011576. info
 • BIRGUS, Vladimír a Jan MLČOCH. Česká fotografie 20. století. Praha: KANT, 2009. 390 stran. ISBN 9788071010890. info
 • Umění východní Asie. Edited by Gabriele Fahr-Becker - Michaela Appel. V Praze: Slovart, 2009. 739 s. ISBN 9788073912635. info
 • Islám : umění a architektura. Edited by Markus Hattstein - Peter Delius. 1. vyd. [Praha]: Slovart, 2006. 639 s. ISBN 9788072098460. info
 • RILEY, Nöel. Dějiny užitého umění. Slovart, 2004. ISBN 80-7209-549-8. info
 • CLUNAS, Craig. Art in China. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 1997. 255 s. ISBN 0192842447. info
 • MORANT, Henry de a Gérald GASSIOT-TALABOT. Dějiny užitého umění : od nejstarších dob po současnost. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1983. 573 s. URL info
 • GRUBE, Ernst J. Islámské umění. Praha: Artia, 1973. 201 s. URL info
 • BUSHNELL, Geoffrey Hext Sutherland. Umění staré Ameriky. Vydání první. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1970. 286 stran. URL info
Výukové metody
přednášky, skupinové diskuze, skupinové projekty, praktická výuka
Metody hodnocení
Písemný test (15 otázek hodnocených 30 body, k úspěšnému splnění 15 bodů). Analýza zadaného tématu a jeho prezentace ve výuce (individuální a skupinová práce).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/VVm006