VVm007 Sociologie kultury

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Koncept kultury používáme jako nástroj k popisu a analýzám sociálního života. Rozsah a rozmanitost jevů, jež má postihnout, ovšem vede k napětím a rozporům. Přispívá k nim i to, že mentální a jazykové struktury, jimiž formy kultury uchopujeme, jsou samy kulturně podmíněné. Projevuje se to např. v dichotomizaci reality (subjektivní - objektivní, univerzální – partikulární, axiologie - deskripce). To propůjčuje úvahám o kultuře značnou epistemologickou relevanci. Kromě základních forem, rysů a funkcí kultury kurz přibližuje i rámcové mody dynamiky kultury (procesy modernizace a diferenciace); speciální pozornost věnuje symbolu, mýtu a rituálu a vztahům mezi uměním, vědou a náboženstvím. Pedagogické problematice se věnuje tématem sociální a kulturní reprodukce (educatio i eruditio).
Výstupy z učení
- Student si osvojí základní pojmy a koncepty užívané při studiu kultury. Naučí se otevřeně přistupovat k pluralitě a rozpornosti fenoménů v pojmu kultura obsažených.
- Student se naučí aplikovat analytické koncepty na konkrétní problematiku svého oboru studia.
- Student má povědomí o základních přístupech ke studiu kultury.
Osnova
 • Axiologické a deskriptivní přístupy (humanitní a sociálně-vědní obory); univerzalistické a partikularistické pojetí (Cicero versus Herder); tradování versus emancipace (rozum, zvyk a emoce) – vztah k jednání (Weber);
 • Kultura - příroda (vzorce kultury jako náhražka instinktů); kultura versus civilizace;
 • Základní rysy (a rozpory) kultury (symbolický systém, osvojený učením a sdílený, integrující); formy a složky kultury;
 • Funkce kultury: kultura jako nástroj adaptace (vzorce jednání), homogenizace, jako generátor významů či smyslu, jako sféra moci a stratifikace, prostředek legitimizace (ideologie - utopie); sociologické akcenty v pojetí kultury (moc, stratifikace, legitimizace);
 • Symbol, mýtus, rituál, jazyk, komunikace, symbolické systémy (komunikace); náboženství, věda, umění, kosmogonie – kosmologie, ideologie – utopie, transcendence – transgrese.
 • Estetická kultura: symbolické - materiální aspekty, autonomie – heteronomie; vysoká a nízká kultura, vkus a vkusové kultury; napětí (rozchod) kultury a umění (Bell).
Literatura
  povinná literatura
 • KOMÁREK, Stanislav. Příroda a kultura : svět jevů a svět interpretací. Vyd. 2. Praha: Academia, 2008. 307 s. ISBN 9788020015822. info
 • MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Translated by Hana Červinková. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 268 s. ISBN 9788086429250. info
 • LAWLESS, Robert. Co je to kultura. V Olomouci: Votobia, 1996. 182 s. ISBN 8071981060. info
  doporučená literatura
 • FAY, Brian. Současná filosofie sociálních věd : multikulturní přístup. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 8086429105. info
 • EAGLETON, Terry. Idea kultury. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 152 s. ISBN 8072940260. info
 • BELL, Daniel. Kulturní rozpory kapitalismu. Translated by Lukáš Gjurič. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 335 s. ISBN 80-85850-84-2. info
 • GELLNER, Ernest André. Rozum a kultura : historická úloha racionality a racionalismu. Translated by Eva Musilová. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 188 s. ISBN 8085959445. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuze
Metody hodnocení
Písemný test (multiple choice) v rozsahu 25 – 30 otázek z celé probírané látky.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.