VVm031 Didaktika 3 - Výtvarná dílna, participativní projekt a kurilulární dokumenty na ZŠ a SŠ

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VVm031/01: St 8:00–9:50 učebna 15, kromě St 26. 10., H. Stehlíková Babyrádová
Předpoklady
Absolvování první a druhé didaktiky, základní znalosti v oblasti pedagogiky výtvarné výchovy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle semináře jsou analýza kurikulárních dokumentů pro základní a střední školy (RVP) konkrétní sestavení plánu výuky výtvarné výchovy pro jedno pololetí.
Výstupy z učení
Studentu bude schopen:
- koncipovat program výtvarné dílny;
- se orientovat v sestavování výukového plánu;
- bude schopen aplikovat náměty inspirované současným uměním do výuky výtvarné výchovy.
Osnova
 • 1. Rozbory výukových kurikulárních dokumentů
 • 2. Koncepce výukových plánů
Literatura
  povinná literatura
 • MCEVILLEY, Thomas. The Triumph of Anti-Art: Conceptual and Performance Art in the Formation of Post-Modernism. Documentex, 2005. ISBN 978-0-929701-67-7.
 • ROESELOVÁ, Věra. Námět ve výtvarné výchově. Upr. vyd. Praha: Sarah, 1995. ISBN 80-902267-4-4.
 • VANČÁT, Jaroslav. Poznávací a komunikační obsah výtvarné výchovy v kurikulárních dokumentech. Praha: Sdružení MAC, 2003. Nové metody vzdělávání. ISBN 80-86015-90-4.
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Petra ŠOBÁŇOVÁ, Timotej BLAŽEK, Jana MUSILOVÁ, Jiří SOSNA a Lucie TIKALOVÁ. Téma - akce - výpověď: projektová metoda ve výtvarné výchově. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Monografie. ISBN 978-80-244-4506-9.
 • ROESELOVÁ, Věra. Didaktika výtvarné výchovy 5 - nejen pro základní umělecké školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2001. 143 s. ISBN 80-7290- 058-7.
 • STEHLÍKOVÁ BABYRÁDOVÁ, Hana, Jiří HAVLÍČEK, Petr KUNČÍK, Lenka GUMULEC, Ondřej NAVRÁTIL, Petr KOVÁŘ, Táňa ŠEDOVÁ, Kateřina PLESNÍKOVÁ, Marta KOVÁŘOVÁ, Eva DEL RISCO KOUPOVÁ, Radka VEJRYCHOVÁ, Darina HLINKOVÁ, Stanislava JAROŇOVÁ, Jana REICHEL, Martina NOVÁKOVÁ, Veronika DROBNÁ, David MEDEK, Franziska PIRSTINGER, Mario URLASS, Beatrice JASKCHE a Nora STERNFELD. Meziprostory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2013. 306 s. ISBN 978-80-210-6654-0. info
  neurčeno
 • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Kapitoly z didaktiky výtvarné výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Texty k distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia. ISBN 80-244-1469-4.
 • Vnímání, tvorba, komunikace. Edited by Hana Myslivečková - Petra Šobáňová. 1. vydání. Olomouc: Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2014. 127 stran. ISBN 9788024441962. info
 • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Učitelé výtvarné výchovy a jejich znalosti kurikula. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 322-327. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-67. Fulltext info
 • Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů - současný stav a perspektivy : sborník příspěvků. Edited by Hana Myslivečková - Petra Šobáňová. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 161 s. ISBN 9788024419534. info
Výukové metody
Seminář, diskuze
Metody hodnocení
Student vypracuje návrh půlročního výukového plánu, nebo návrh programu desetidenní výtvarné dílny pro vybranou cílovou skupinu, dále závěrečná zkouška a prezentace projektu.
Informace učitele
www.babyradovahana.cz - viz. odborná literatura v pdf
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/VVm031