VVm033 Seminář k dějinám umění

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VVm033/01: Po 18:00–19:50 učebna 15, O. Navrátil
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět prohlubuje porozumění vybraným metodám interpretace uměleckého díla. Rozšiřuje poznání základní metodologie dějin umění, interpretačních a hodnotících přístupů v umělecké kritice, cest seznámení s uměleckým dílem ve výuce dějin umění a výtvarné výchovy.
Výstupy z učení
Studenti porozumí úloze a základním metodám dějin umění a dalších oborů a bude schopen je vysvětlit.
Student interpretuje umělecká díla na základě získaných poznatků.
Student porozumí významu a specifikům výuky dějin umění ve výtvarné výchově a bude schopen je vysvětlit.
Student bude schopen vhodně didakticky transformovat poznatky dějin umění a dalších oborů pro potřeby konkrétní výukové praxe.
Osnova
 • Postavení a úloha dějin umění, historie disciplíny, základní pojmy.
 • Popis uměleckého díla, komparace, rekonstrukce kontextu a konstrukce významu.
 • Znalectví, formální a stylová analýza, kontextuální interpretace, současné tendence (vizuální studia, sociální dějiny umění…).
 • Úloha a historie umělecké kritiky.
 • Současné trendy, přístupy a otázky v umělecké kritice.
 • Interpretace uměleckého díla ve výuce dějin umění a výtvarné výchově.
 • Příprava, organizace učiva, zdroje a učebnice, interpretační přístupy.
Literatura
  doporučená literatura
 • HORÁK, Ondřej. Proč obrazy nepotřebují názvy. Illustrated by Jiří Franta. 1. vydání. V Praze: Raketa, 2014. 103 nečí. ISBN 9788086803289. info
 • PANOFSKY, Erwin. Význam ve výtvarném umění. Translated by Lubomír Konečný. Vyd. 2., rev. Praha: Academia, 2013. 399 s. ISBN 9788020022363. info
 • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění : metodologie dějin umění. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 253 s. ISBN 9788021042476. info
 • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění. Metodologie dějin umění I. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 255 s. I. ISBN 978-80-210-4247-6. info
 • BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituál, umění a výchova. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 351 s. ISBN 80-210-3029-1. info
 • Galerijní animace a zprostředkování umění : poslání, možnosti a podoby seznamování veřejnosti se soudobým výtvarným uměním prostřednictvím aktivizujících programů na výstavách. Photo by Radek Horáček. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. 142 s. ISBN 8072040847. info
 • Před obrazem : antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Edited by Tomáš Pospiszyl, Translated by Věra Chase - Ruben Pellar. 1. vyd. Praha: OSVU, 1998. 189 s. ISBN 8023812966. info
 • Vizuální teorie : současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Edited by Ladislav Kesner, Translated by Lucie Vidmarová - Ladislav Kesner. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H & H, 1997. 265 s. : i. ISBN 80-86022-17-X. info
 • BAXANDALL, Michael. Painting and experience in fifteenth century Italy : a primer in the social history of pictorial style. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1988. 183 s. ISBN 019282144X. info
Výukové metody
přednášky, skupinové diskuze, prezentace, domácí práce
Metody hodnocení
Písemný test (6 otázek hodnocených 30 body, k úspěšnému splnění 15 bodů). Analýza určeného tématu a jeho prezentace ve výuce (individuální a skupinová práce). Tvorba a prezentace krátkého komiksu prostředkujícího vybrané téma dějin umění.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/VVm033