VZpM24 Prevence chronických neinfekčních chorob a syndromu stáří

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VZpM24/01: Čt 15:00–16:50 učebna 30, J. Slaná Reissmannová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je edukace v oblasti prevence syndromu stáří a chronických neinfekčních chorob. Součástí výuky je také simulace, která umožňuje prožitek fyzických změn (sehnutí zad, omezení sluchu, omezení zraku, ztuhnutí kloubů, svalová slabost) doprovázejících stáří a zároveň vede k větší empatii k lidem v seniorském věku.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student: formulovat hlavní aktuální problémy z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory se zaměřením na problematiku chronických neinfekčních chorob a prevence syndromu stáří; revidovat své dosavadní znalosti; aktivně vyhledávat nové informace a kriticky je hodnotí; posoudit své rizikové chování a aktivně se podílí na zlepšení svého životního stylu;
Osnova
  • Obsah semináře: 1. – 4.: Chronické neinfekční choroby a jejich prevence (prevence kardiovaskulárních chorob, metabolického syndromu, onkologických onemocnění, alergií) 5. – 8.: Prevence syndromu stáří (prevence osteoporózy, sarkopenie, inkontinence, porucha paměti) 9. – 12.: Programy podpory zdraví Obsah cvičení: 1. Simulace syndromu stáří 2. Student zpracuje seminární práci na vybrané téma a prezentuje ho ve výuce. Podmínkou je didaktická transformace vybraného tématu.
Literatura
    povinná literatura
  • Manuál prevence v lékařské praxi: souborné vydání. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1998. 622 s. ISBN 8070710802.
  • KOTULÁN, Jaroslav a Drahoslava HRUBÁ. Preventivní lékařství: učební text pro lékařské fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 207 s. ISBN 80-210-0563-7.
  • www.szu.cz
  • www.starneme-uspesne.cz
  • KOTULÁN, Jaroslav, Drahoslava HRUBÁ a Vladimír BENCKO. Preventivní lékařství: učební text pro lékařské fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 285 s. ISBN 80-210-0336-7.
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů a samostatné práce (tvorba didaktického materiálu na vybrané téma).
Metody hodnocení
Student prokáže při rozpravě znalosti z dané problematiky a vypracuje seminární práci na vybrané téma.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/VZpM24