YJVp02 Angličtina pro pedagogy v mateřských školách D

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dita Trčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Šárka Dohnalová (cvičící)
Garance
Mgr. Dita Trčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Předpoklady
A pass in YJVp01 English for Kindergarten Teachers C. (Úspěšně absolvovaný předmět YJVp01 Angličtina pro pedagogy v mateřských školách C)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of this course is to 1) enhance language skills (listening, speaking, reading and writing) and systems (vocabulary and grammar) by means of up-to-date topics related to education, school, teaching career and academic sphere to achieve level B2; 2) acquire specialist terminology for individual disciplines; 3) develop students' academic skills: (Master's thesis abstract and literature review.)
Výstupy z učení
By the end of the course, the student will be able to: - understand spoken LSP texts at B2 level of the CEFR; - understand written LSP texts at B2 level of the CEFR; - produce a discursive essay; - produce a Master's thesis abstract and literature review; - successfully participate in a spoken interaction dealing with relevant LSP issues at B2 level of the CEFR; - use selected specialist terminology with natural and sophisticated control; - show a good command of selected grammar structures at B2 level of the CEFR.
Osnova
 • TOPICS: 1) Science and research. 2) Writing a thesis abstract and literature review. 3) Education and technology. 4) Personality types; Multiple intelligences. 5) Teachning gifted and talented students. 6) Teaching students with specific learning difficulties. GRAMMAR: Conditionals; Articles; Countable and uncountable nouns, Quantifiers; some, any, no…; Reported speech; Prepositional phrases; Sentence transformations III; Phrasal verbs.
Literatura
  povinná literatura
 • In-class materials designed for teaching ESP.
  doporučená literatura
 • SEAL, Bernard. Academic encounters : reading, study skills, and writing : content focus, human behavior. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xx, 220. ISBN 0521476585. info
 • GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ a Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 s. English Texts. ISBN 80-244-0652-7. info
 • PRODROMOU, Luke. Grammar and vocabulary for first certificate : with key. Essex: Longman, 1999. 319 s. ISBN 9780582400184. info
 • HASHEMI, Louise a Barbara THOMAS. Grammar for first certificate with answers : self-study grammar reference and practice. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xii, 259. ISBN 9780521690874. info
 • CRAVEN, Miles. Listening extra : a resource book of multi-level skills activities. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 136 s. ISBN 0521754623. info
 • GRUBER, Diann a Viviane DUNN. Listening : intermediate. Oxford: Oxford University Press, 1987. viii, 64. ISBN 0194534189. info
 • WILSON, Ken. First certificate network. Oxford: Heinemann, 1991. 122 s. ISBN 0-435-28574-2. info
Výukové metody
Weekly ninety-minute seminars designed for teaching English for specific and academic purposes - activities developing students' awareness of language skills and systems within B2 level - listening and reading tasks; grammar and vocabulary practice, discussions and other speaking activities, e-learning for acquiring specialist terminology and practising grammar etc.
Metody hodnocení
Credit requirements: 1) Attendance (only two classes can be missed due to personal reasons), home preparation for classes, active participation in classes; 2) Submitted in-term assignments: Master's thesis abstract + literature review of Master's thesis sources in English (must be submitted on the date of the oral exam); 3) Exam: 2 parts: A) written (parts: listening, reading comprehension, use of English, writing, terminology); level B2. Total: 70 marks; PASS MARK = 65 % (45 points). B) Oral – A) monologue + B) spoken interaction between two students. Total: 30 marks; PASS MARK = 65 % (20 marks). Only those students who have successfully passed a written part can sit for an oral part of the exam! Ústní část zkoušky mohou absolvovat výhradně ti studenti, kteří splní její písemnou část!
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
In order to be allowed to sit the final exam, students must complete all in-term assignments and meet all deadlines. Dopustí-li se student při skládání testu nemorálního jednání jako je používání různých nepovolených pomůcek ("taháků", komunikačních zařízení), opisování, vynášení/pořizování kopií zadání testů anebo jednání narušujícího průběh testu, může vyučující studenta vykázat z učebny a hodnotit stupněm "neprospěl". V případě závažného přestupku bude dán podnět disciplinární komisi k zahájení disciplinárního řízení.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/YJVp02