YPPk11 Mentorská praxe

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praxe navazuje na předmět Sebezkušenostní učení a Pedagogická komunikace s cílem umožnit studentům v praxi ověřit jejich mentorské schopnosti. Je propojena s bakalářským studijním programem Učitelství pro mateřské školy s předmětem Souvislá pedagogická praxe, ve které se studenti bakalářského programu zaměřují na rozvoj některé z vybraných profesních dovedností.
Výstupy z učení
Student je po absolvování předmětu schopen: - vysvětlit podstatu mentoringu; - poskytnout kolegiální mentorskou podporu; - reflektovat svoje mentorské schopnosti; - formulovat cíle svého rozvoje v oblasti mentoringu.
Osnova
  • Praxe probíhá v prvních třech týdnech semestru. Student je spárován se studentem bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy, který v této době realizuje souvislou praxi. Na této praxi student bakalářského programu sleduje a vyhodnocuje vybranou oblast profesních dovedností. Student magisterského programu poskytuje tomuto studentovi mentorskou podporu v souladu s "desaterem mentora" a kromě zpětné vazby také pomáhá studentovi formulovat cíl rozvoje do budoucna.
Výukové metody
praxe, diskuze, reflexe
Metody hodnocení
Písemná reflexe mentorského rozhovoru
Navazující předměty

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/YPPk11