YTIk01 Digitální gramotnost v předškolním vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Karel Picka (cvičící)
Garance
Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Picka
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty základy IT práce pro potřeby vedení týmů v mateřských školách MŠ s důrazem na prezentační a organizační dovednosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen ovládat prezentační systémy a webové prezentace, videoprezentace a nástroje online komunikace. Absolvent získá znalosti a dovednosti k podpoře informačně-digitální pregramotnosti u dětí předškolního věku (rozvoj informatického myšlení, programovatelné didaktické hračky, interaktivní technologie, aj.). Součástí předmětu jsou i aktuální informace z oblasti IT bezpečnosti pro ochranu dětí i dat.
Osnova
 • Prezentační systémy
 • Webové prezentace
 • Videoprezentace
 • Rozvoj informatického myšlení
 • Programovatelné digitální hračky
 • Interaktivní technologie
 • IT bezpečnost
 • Informační technologie v provozu školky
Literatura
 • VANÍČEK, Jiří. Informatika pro 1. stupeň základní školy: informační a komunikační technologie. Brno: Computer Press, 2012. 88 s. ISBN 978-80-251-3749-9
 • BALARINOVÁ, Jindra. Úvod do algoritmizace a programování pro děti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. 60 s. ISBN 978-80-7464-711-6.
Výukové metody
Přednášky, diskuze, praktické ukázky, cvičení, samostudium
Metody hodnocení
Vytvoření 3 praktických úkolů z probíraných témat a obhajoba v rámci ústního kolokvia
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/YTIk01