Ze0109 Terénní cvičení z kartografie

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/2.6. 4 dny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle praxe: • seznámit se s různými přístupy a metodami kartografické tvorby, zopakovat si a prakticky aplikovat zásady při tvorbě mapy • orientovat se v neznámém terénu (s využitím topografické mapy, buzoly, GPS) • naučit se určit a zakreslit pochodový úhel trasy pomocí buzoly a zpracovat topografický náčrt • osvojit si základy terénního mapování při tvorbě topografické a tematické mapy - landuse • vyhodnotit změnu krajiny při terénním průzkumu
Výstupy z učení
PO absolvování kurzu budou studenti sc - lépe se orientovat v terénu dle mapy a buzoly a GPS včetně využití map pro orientační běh - provést tematické mapování v terénu a zpracovat tematickou mapu ( landuse) - zpracovat z různých podkladů včetně terénního průzkumu topografickou mapu
Osnova
  • orientace v terénu dle mapy tematické mapování a zpracování mapy Landuse práce s GPS, buzolou, tvorba topografické mapy z různých podkladů panoramatický náčrt a další dílčí kartografické aktivity prezentace výsledků
Literatura
  • VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 187 s. ISBN 802440270X. info
  • KAŇOK, Jaromír. Tematická kartografie. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 1999. 318 s. ISBN 8070427817. info
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra. 1. vyd. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 1998. 539 s. ISBN 80-88716-36-5. info
  • ČAPEK, Richard, Miroslav MIKŠOVSKÝ a Ludvík MUCHA. Geografická kartografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 373 s. ISBN 8004251536. info
Výukové metody
cvičení, výuka v terénu mimo Brno
Metody hodnocení
Požadavky pro získání zápočtu: • aktivní prezenční kvalitní práce v průběhu celé kartografické praxe • uznání, schválení výstupů z dílčích aktivit
Informace učitele
týmová spolupráce ve skupinách, předpokládané místo terénní praxe - Moravec
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.