Ze0110 Svět pohledem geografa

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
Mgr. Veronika Korvasová (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0110/01: St 22. 9. až St 15. 12. St 18:00–19:50 učebna 5, E. Hofmann
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po průběhu výuky bude student schopen: • Používat základní datové zdroje k formulování cíle, obsahu a zaměření cesty, plánování a realizaci, včetně přípravy informačních materiálů. • Mít základní představu o dění v cestovním ruchu. • Znát zakladní terminologii cestovního ruchu. • Aplikovat praktické a regionální znalosti a dovednosti k překonávání případných obtíží spojených s akcí.
Výstupy z učení
Zeměpisná črta. Prezentace z absolvované cesty. Návrh terénní výuky.
Osnova
 • Osnova: • 1. Relevantní datové zdroje pro plánování a přípravu cesty, textová, tabelární a (karto)grafická data. • 2. Cestovní informační materiály pro použití během akce. • 3. Cestovní vybavení. • 4. Reakce na cestovní rizika. • 5. Regionální prezentace.
Literatura
  povinná literatura
 • 2. BATES, Dawn (red.). Co dělat v nouzových situacích. Praha: Reader´s Digest, 2013, 352 s., ISBN 978-80-7406-222-3
 • 1. AKKERMANs, Anthonio, COOK, Harry, MATTOS, William, MORRISON, Robert. Přežít v divočině, terorismus, na souši, v moři, ve vzduchu. Praha: Svojtka and Co., s.r.o., 2010, 256 s., ISBN 978-80-256-0383-3.
  doporučená literatura
 • 3. KRZYMOWSKA-KOSTROWICKA, Alicja. Geoekologia turystyki i wypoczynku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, 240 s., ISBN 83-01-12373-7.
 • 5. WISEMAN, John. SAS příručka jak přežít. Praha: Svojtka and Co., s.r.o., 2004, 568 s., ISBN 80-7237-280-7.
Výukové metody
Přednášky, prezentace, společná diskuse
Metody hodnocení
Zpracování návrhu na realizaci zahraniční terénní výuky a jeho obhájení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/Ze0110