Ze0119 Terénní cvičení z fyzické geografie

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/2.6. 4 dny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Durna (cvičící)
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0119/01: Po 27. 4. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Út 28. 4. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, St 29. 4. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Čt 30. 4. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, R. Durna, J. Kolejka
Ze0119/02: Po 27. 4. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Út 28. 4. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, St 29. 4. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, Čt 30. 4. 8:00–15:50 kancelář vyučujícího, R. Durna, J. Kolejka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je na příkladu vybraného regionu ČR demonstrovat a v praxi prověřit poznatky získané v přednášskách a seminářech z dílčích fyzickogeografických disciplin. Studenti budou seznámeni s přírodními podminkami modelového území, jeho ekonomickým využitím a sídelními poměry. Studenti tak porozumí situaci v navštíveném regionu. Jejich úkoly budou spočívat v účelovém hodnocení území a mapování příkladů vybraných jevů v jednotlivých přírosních složkách v území s ohledem na lidské činnosti (škodlivé přírodní procesy, nevhodné využívání, ohrožení lidskými aktivitami). K sestavenému mapovému dílu studenti vypracují textovou část a tu obhájí v diskusi.
Výstupy z učení
Studenti budou seznámeni s přírodními podmínkami modelového území, jeho ekonomickým využitím a sídelními poměry. Studenti tak porozumí situaci v navštíveném regionu. Jejich úkoly budou spočívat v účelovém hodnocení území a mapování příkladů vybraných jevů v jednotlivých přírodních složkách v území s ohledem na lidské činnosti (škodlivé přírodní procesy, nevhodné využívání, ohrožení lidskými aktivitami). K sestavenému mapovému dílu studenti vypracují textovou část a tu obhájí v diskusi.
Osnova
 • 1)Sběr podkladů pro území terénní praxe – textové, tabulkové a maponé materiály, návrh trasy pochůzky. 2)Zpracování podpůrných materiálů – vyhledání, rozdělení témat, zpracování a prezentace. 3)Rozdělení úkolů a území terénní praxe. 4)Práce v terénu. 5)Sepsání individuálních zpráv z terénní praxe. 6)Vytvoření společné prezentace a její uveřejnění.
Literatura
  povinná literatura
 • 3) Základní mapa ČR, měřítko 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, ČÚZK, Praha
 • 1) Geologická mapa ČR, mařítko 1:50 000, Ústřední ústav geologický, Praha
 • 2) Půdní mapa ČR, měřítko 1:50 000, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha-Zbraslav
  doporučená literatura
 • 4) Typologická (lesnická) mapa, měřítko 1:10 000, ÚHUL, Brandýs nad Labem
  neurčeno
 • KVASNIČKOVÁ, Danuše. Rostliny naší přírody - atlas rostlin. Illustrated by Šárka Brtnová. Praha: Blug, 1998. 60 l. ISBN 8085635933. info
Výukové metody
Výklad v terénu. Samostatná práce studentů. Samostatné laboratorní zpracování dat z terénu.
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/Ze0119