Ze0127 Úvod do studia geografie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0127/01: Po 27. 9. až Po 6. 12. každé liché pondělí 12:00–13:50 učebna 10, D. Mísařová, H. Svobodová
Ze0127/02: Út 12. 10. až Út 7. 12. každé liché úterý 8:00–9:50 učebna 1, D. Mísařová, H. Svobodová
Předpoklady
Předpokladem je znalost zeměpisu v rozsahu učiva základní školy a gymnázia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje geografii jako vědní disciplínu s metodami výzkumu, s objektem a předmětem studia a dílčími disciplínami. Zaměřuje se na rozvoj geografického myšlení. Věnuje se problematice základních vlastností Země jako planety, geografickým důsledkům pohybů a vlastností Země.
Cíle:
Student definuje objekt a předmět studia geografie.
, porozumí základním astronomickým pojmům a vztahům přímo ovlivňujících dění v krajinné sféře, vysvětlí vznik a vývoj vesmíru, Keplerovy zákony, zdánlivý pohyb těles Sluneční soustavy; tvar a velikost Země, čas a kalendář; vysvětlí vliv Měsíce a dalších objektů Sluneční soustavy na Zemi, nakreslí a vysvětlí základní prvky orientace ve vesmíru a na Zemi, zdánlivý pohyb Slunce po nebeské sféře, průběh paprsku atmosférou, objasní vliv atmosféry na pozorování nebeských těles, vysvětlí pohyby Země a soustavy Země – Měsíc.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- popsat strukturu geografických disciplín a jejich vzájemné souvislosti,
- vyjmenovat české a mezinárodní geografické společnosti, základní zdroje geografických dat, jak pro odborné analýzy, tak pro využití ve školní praxi,
- vybrat a použít vhodné metody geografického výzkumu,
- využít pro práci geografa základní nástroje ICT;
- klást relevantní geografické otázky,
- popsat a vysvětlit pojmy tvar a rozměry Země, pohyby Země a jejich důsledky - pochopit a vysvětlit problematiku týkající se tématu "čas na Zemi" - popsat a vysvětlit pojmy měsíc, zatmění měsíce a Slunce, slapové jevy - určit polohu místa pomocí zeměpisných a astronomických souřadnic
Osnova
 • Sylabus seminářů:
 • 1. Geografie jako vědní disciplína/věda. Objekt a předmět studia geografie. Historie geografie. Dílčí geografické disciplíny.
 • 2. Geografické společnosti. Zdroje dat - atlasy, časopisy, specializovaná data.
 • 3. Využití ICT ve výuce geografie.
 • 4. Základní metody geografického výzkumu.
 • 5. Úvod do geografického myšlení.
 • 6. tvar a rozměry Země, pohyby Země a jejich důsledky 7. čas na Zemi" 8. měsíc, zatmění měsíce a Slunce, slapové jevy 9. zeměpisné a astronomické souřadnice
Literatura
  povinná literatura
 • Česká geografická společnost. www.geography.cz
  neurčeno
 • Berry, R. Thinking Geography. Macmillan, 206.
 • DOWNS, Roger M. Almanach geografie. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2006. 496 s. ISBN 8070262672. info
Výukové metody
seminář, skupinová práce, práce v terénu
Metody hodnocení
písemný test z teorie a praktických výpočtů
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/Ze0127