Ze0130 Geoinformatika a dálkový průzkum Země

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nikola Koktavá (cvičící)
Mgr. Denisa Simerská (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0130/01: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 12:00–13:50 učebna 72, N. Koktavá, H. Svatoňová
Ze0130/02: Út 21. 9. až Út 14. 12. Út 8:00–9:50 učebna 72, N. Koktavá, H. Svatoňová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Geoinformatika, geoinformační technologie zahrnuje především geografické informační systémy, dálkový průzkum Země a globální navigační systémy jsou společností využívány pro řadu užitečných úkolů od zásahu záchranné služby, tvorbu a zobrazování map, orientaci v terénu, správu katastru či zpracování vědeckých experimentů. Porozumění geografickým informacím a geografických datům, jejich vyhledávání, zobrazování, interpretace a využívání v praktickém životě, ve vědě a ve vzdělávání je nezbytnou součástí přípravy odborníků v oblasti geografického vzdělávání. Cvičení se soustřeďuje na rozvoj dovedností práce s geoinformačními technologiemi volně přístupnými především prostřednictvím internetu (práce s mapovými servery, portály zobrazujícími letecká a družicová data, aplikace pro tvorbu animací z družicových dat a dat z radaru, aplikace pro chytré telefony). Rozbor problematiky geografických informací, geografických dat ve výuce zeměpisu, představení dosavadní školní praxe vztahující se k tomuto tématu, ukázky dobré praxe, ukázky metodických a pracovních listů podporující rozvoj dovedností žáků.
Výstupy z učení
Výstupy: Studenti si: - osvojí základy teorie nutné pro práci s geografickými daty, dovednost geografická data včetně obrazových dat z družic a letadel vyhledávat a interpretovat, - osvojí si základy práce se SW ArcGIS Pro - např. práce s vizualizací geografických dat, práce s atributovou tabulkou, práci s legendou, zhotovení a sestavením mapy.
Osnova
  • Sylabus přednášek: - základní pojmy z geoinformatiky a geoinformačních technologií ( opakování Geografické informace a geografická data, GIS, DPZ, GNNS. Analýza dat. Vizualizace dat.) - ArcGIS Pro - základy práce a použití nástrojů, zpracování cvičných map. Sylabus cvičení: - ArcGIS Pro - základní představení SW a jeho nástrojů, zpracování vybraných cvičných map ( Silniční sít´, kartogram a kartodiagram, Landuse, metody orthorektifikace, analýza dat, vizualizace dat). - GPS, navigace, chytré telefony a jejich využití ve výuce zeměpisu. - ESA a NASA a jejich vzdělávací aktivity.
Literatura
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
splněné - uznané protokoly
Informace učitele
Povinná literatura: SVATOŇOVÁ, Hana a Lubomír LAUERMANN. Dálkový průzkum Země - aktuální zdroj geografických informací. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 96 s. ISBN 978-80-210-5162-1. SVATOŇOVÁ, Hana a kol. Svět a krajina pohledem z výšky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 115 s. ISBN 978-80-210-6263-4. SVATOŇOVÁ, Hana a Lubomír LAUERMANN. Základy matematické kartografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 66 s. ISBN 978-80-210-7942-7. VOŽENÍLEK., Vít, KAŇOK, Jaromír a kol. Metody tematické kartografie, Olomouc, Vydavatelství UP. 2011. 216 s. ISBN 9788024427904. Interaktivní osnovy k předmětu, část cvičení: https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2014/Ze0006/index.qwarp Doporučená literatura:
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/Ze0130