Ze0133 Geografie Brna a okolí

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/2. 3 x 4 hodiny. Výuka probíhá blokově. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokládá se základní znalost fyzické a socioekonomické geografie a zájem o práci v terénu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poznat pomocí vlastní práce v terénu (exkurze, komentovaná geografická vycházka, vlastní šetření/výzkum) město Brno jako místo, kde student tráví 5 let svého života.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student znát vybrané aspekty rozvoje města a aplikovat je na místo, kde bude po skončení studia pracovat.
Osnova
  • 1. Přednáška: Historie a současnost Brna - obecné teoretické aspekty.
  • 2. Exkurze: exkurze do brněnského podzemí / technických sítí / urban centra / vida centra / spalovny apod.
  • 3. Brno tematicky: Brno průmyslové/administrativní/univerzitní/kulturní/sportovní...
  • 4. Případová studie spojená s návštěvou lokality: zpracování vybraného problému ve městě z pohledu geografa.
  • 5. Poznávání Brna hrou (geocaching, QRcaching).
Literatura
  • ŠKRLOVÁ, Lenka. Město Brno - témata pro výuku zeměpisu [online]. 2014 [cit. 2015-02-28]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Hana Svobodová. Dostupné z: .
  • www.ped.muni.cz/fine
Výukové metody
Teoretická přednáška, diskuze, práce v terénu, geografická exkurze a vycházka.
Metody hodnocení
Včasné odevzdání zadaného úkolu. Účast na výuce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.