ZeD803 Příprava disertační práce 7-8

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby studenti průběžně studovali problematiku související s tématem disertační práce a výsledky tohoto studia promítali do zpracovávání disertační práce. Předmět tak plní i funkci kontrolní, neboť umožňuje školiteli, aby posoudil, jak student pokročil v rozpracovávání své disertační práce.
Výstupy z učení
- Postupně se orientuje v problematice vybraného tématu disertační práce.
Osnova
  • Tento předmět má úzkou návaznost na metodologické předměty a volitelné předměty, které souvisí s tématy disertací. Konkrétní obsahovou náplň předmětu stanovuje školitel.
Literatura
  • Publikace dle zadané práce
Výukové metody
Konzultace, projekty
Metody hodnocení
Kolokvium
Informace učitele
Tuzemskou a zahraniční literaturu doporučuje školitel. Předpokládá se však samostatná práce studenta při výběru a studiu literatury.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/ZeD803