Hi4_UDCD Úvod do církevních dějin

Pedagogická fakulta
jaro 2001
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. František Čapka, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Počátky křesťanství. Cyrilometodějská mise. Pražské biskupství. Církevní organizace. Papežská kurie. Kacířství. Česká reformace. Jednota bratrská. Rekatolizace.Osvícenství.
Literatura
  • KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. Praha: Zvon, 1991. 281 s. ISBN 80-7113-003-6. info
  • KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin. Praha: Zvon, 1991. 332 s. ISBN 80-7113-004-4. info
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2001/Hi4_UDCD