RJ2MP_DIS2 Didaktika RJ II

Pedagogická fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Krystýnková, CSc. (cvičící)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jarmila Krystýnková, CSc.
Rozvrh
Čt 16:20–17:05 Ruské centrum
Předpoklady
Absolvování předmětu Didaktika RJ I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení se základními učebnicemi pro výuku ruského jazyka - Raduga , včetně pracovních sešitů, metodických příruček a souboru her a zvukových nahrávek.Seznámení s učebním souborem pro počáteční výuku ruského jazyka Pojechali I -III. Alternativní učebnice.Pravidelné sledování časopisu Cizí jazyky - referáty. Příprava na výukovou praxi.
Osnova
 • Raduga I,II,III- koncepce učebního souboru.Metodické příručky, pracovní sešity, zvuková nahrávka, jazykové hry. Pojechali I,II,III - koncepce souboru. Metodické příručky, pracovní sešity, nahrávka. Alternativní materiály: Korityákovi: Ruština. Po stopách Jana Welzla. Slovenské učebnice - Vstreči s Rossijej. Příprava na výukovou praxi.Tzv. "školní lexikum", rozbory hospitací a minivýstupy. Referáty studentů.
Literatura
 • FOLPRECHTOVÁ, Jana a Ivana ŽIŽKOVÁ. Raduga. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2003. 78 s. ISBN 80-7238-218-7. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Pojechali. 1, Metodická příručka k učebnici ruštiny pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha: SPL - Práce ve spolupráci s nakladatelstvím Albra, 2002. 79 s. ISBN 80-86287-57-2-. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Pojechali. 1, Pracovní sešit k učebnici ruštiny pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha: SPL - Práce ve spolupráci s nakladatelstvím Albra, 2002. 72 s. ISBN 80-86287-59-9-. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Pojechali. 1, Učebnice ruštiny pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha: SPL - Práce ve spolupráci s nakladatelstvím Albra, 2002. 91 s. + 2. ISBN 80-86287-58-0-. info
 • KORITYÁK, Stanislav a Taťána KORITYÁKOVÁ. Ruština :ruština pro střední a jazykové školy : metodická příručka. Vyd. 1. Brno: Taťána Korityáková, 2001. 109 s. ISBN 80-902989-1-5. info
 • KORITYÁKOVÁ, Taťána a Stanislav KORITYÁK. Ruština :ruština pro střední a jazykové školy : učebnice. Vyd. 1. Brno: Taťána Korityáková, 2001. 217 s. +. ISBN 80-902989-0-7. info
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga :ruština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 253 s. ISBN 80-7238-035-4. info
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga :ruština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 50 s. ISBN 80-7238-037-0. info
 • PURM, Radko, Stanislav JELÍNEK a Josef VESELÝ. Didaktika ruského jazyka :vybrané kapitoly. 2. vyd., rozš. a přeprac. Hradec Králové: Gaudeamus, 1997. 264 s. ISBN 80-7041-757-9. info
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga :ruština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 69 s. ISBN 80-85784-75-0. info
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga.ruština pro střední a jazykové školy. Illustrated by Olga Tesařová. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1997. 232 s. ISBN 80-85784-73-4. info
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga :ruština pro střední a jazykové školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1996. 61 s. ISBN 80-85784-72-6. info
 • JELÍNEK, Stanislav. Raduga. 1, Ruština pro střední a jazykové školy : učebnice. 1. vyd. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 1996. 248 s. : i. ISBN 80-85784-70-X. info
 • DOLEŽELOVÁ, Eva. Úvod do pedagogické praxe z ruského jazyka a. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 58 s. info
Metody hodnocení
Seminář.Povinná docházka. Domácí příprava.Zápočet - aktivní účast ve výuce, písemný závěrečný test.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.