SZ9BP_SFV3 Sebepoznávací a sebezkušenostní formy osobnostního vzdělávání 3 (techniky bodyterapie, choreoterapie)

Pedagogická fakulta
jaro 2007
Rozsah
3 dny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Nováčková
Předpoklady
Pro studenty sociální pedagogiky a následně studenty celé MU je podstatné, že mají přednostní právo se seminářů a kurzu zúčastnit a navíc je možné získat za seminář 1 kredit.
Nicméně pro získání těchto kreditů je bezpodmínečné se seminářE zúčastnit a před tím si daný předmět zaregistrovat, zavčas se přihlásit nejen přes IS, ale i přes web: www.educatio.info
Tyto osobnostně vzdělávací semináře jsou otevřené pro kohokoliv staršího 18 let, tedy nejen studenty MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
CÍL SEMINÁŘE » Ukázat účastníkům jak lze využít tvořivou činnost k podpoře přijetí sebe sama i ostatních, ke zvýšení míry tolerance k druhým lidem a k celkovému zlepšení vzájemných vztahů ve skupině. ZISKY PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ » Inspirace pro vlastní, především pedagogickou praxi. » Identifikace svých silných i slabších stránek s ohledem na vlastní odborné působení v pedagogické realitě.
Osnova
  • Techniky bodyterapie a choreoterapie v zážitkové pedagogice - netradiční taneční a pohybové techniky zaměřené na prožívání vlastního těla a jejich možné využití ve výchovně-vzdělávacích aktivitách
Navazující předměty
Informace učitele
Seminář je součástí projektu "OBYČEJNÍ LIDÉ", ten pro MU zaštiťuje občanské sdružení EDUCATIO Požadavky k zápočtu
Absolvování kurzu bude hodnoceno zápočtem s 1 kreditem. Prosíme neregistrujte si tento předmět, jestliže víte, že se ho nebudete účastnit. (Děkujeme)
Vedle registrace v ISU se přihlaste pomocí on-line přihlášky na webu: http://www.educatio.info
Kde ziskáte veškeré potřebné informace - kdy je seminář realizován Poznámky
Studenti si na seminář přispívají.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Blíže viz: http://www.ped.muni.cz/wsocedu/rozvoj/ordinary/default.htm.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2007/SZ9BP_SFV3