SZ9BP_CJE2 Cizí jazyk - esperanto 2

Pedagogická fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Josef Vojáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Josef Vojáček, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ludmila Bauerová
Rozvrh
Út 18:00–19:40 učebna 32
Předpoklady
Absolvování předmětu Esperanto 1 nebo jiného základního kursu espeanta.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět bude vyučován při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vybrané kapitoly ze zadané učebnice.
Osnova
  • Rozšíření základních znalostí, konverzace
Literatura
  • Němec, Vladimír: Ni parolas esperante
  • CHRDLE, Petr a Stanislava CHRDLOVÁ. Esperantem za tři měsíce. Vyd. 2., rozš. Praha: KAVA-PECH, 1995. 159 s. ISBN 80-85853-10-8. info
  • AULD, William. Pasoj al plena posedo : progresiga legolibro de Esperanto kun lingvaj ekzercoj. 1. eldono. Praha: Ceha Esperanto - Asocio heroldo de Esperanto, 1970. 239 s. info
Metody hodnocení
Průběžně během semestru: Opakování probrané slovní zásoby a konverzace na příslušné téma. Doplnění zameškané látky z učebnice. Kolokvium: Interaktivní test ze stránek edukado.net. Konverzace na vybrané téma, vysvětlení gramatického pravidla s příklady.
Informace učitele
Učebnici Esperantem za tři měsíce lze zakoupit v knihkupectvích. Další zadané učebnici lze vypůjčit v Ústřední knihovně PdF.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010.