ZS1MK_ITC4 Integrovaný vědní základ (terénní cvičení)

Pedagogická fakulta
jaro 2011
Rozsah
6 dní. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iva Frýzová (cvičící)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
Ing. Helena Jedličková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
L. Navrátil (cvičící)
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Trna, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má jednu z forem terénní výuky. Navazuje na předměty IVZ a praktikum IVZ s cílem porozumět vzájemným vztahům přírody a člověka na příkladech z konkrétního území. Pomáhá k porozumění pojmům probíraným ve škole prostřednictvím aktivního zapojení studentů do výuky.
Osnova
  • Krajina dříve a dnes, proměny krajiny a její utváření za pomoci historicko-geografických metod (historické mapy, utváření katastrů, zbytky středověkého osídlení, kulturní památky v regionu) – genius loci . Vliv přírodních podmínek na život a práci lidí v navštíveném regionu (SWOT analýza přírodních podmínek a jejich vlivu na navštívenou oblast). Odkaz současné generaci, tematické mapování, inspirace přírodními materiály, měření vzdáleností, měření velikosti objektů, rekreace a turistický ruch – forma geocaching. Co žije a roste ve vodě a na louce? Způsoby sběru informací z terénního výzkumu, zaznamenávání do map, odběry vzorků vody a půdy a jejich zkoumání, vztah a přínos lokalit pro životní prostředí. Co žije a roste v lese? Jak lidé v lese hospodaří? Můžeme z map a názvů obcí rekonstruovat porosty v nedaleké minulosti? Záznam lokalit do map, arboretum – živá sbírka dřevin – učebnice v přírodě. Celou výukou se rovněž prolíná pohyb, jako prostředek terénního výzkumu a tím přispívá i ke zdravému životnímu stylu. V terénní výuce přitom nejde jen o získávání kvantitativních ukazatelů z terénního výzkumu, ale zejména o vnímání určitého místa i z jeho kvalitativní stránky. Krajina dříve a dnes, proměny krajiny a její utváření za pomoci historicko-geografických metod (historické mapy, utváření katastrů, zbytky středověkého osídlení, kulturní památky v regionu) – genius loci . Vliv přírodních podmínek na život a práci lidí v navštíveném regionu (SWOT analýza přírodních podmínek a jejich vlivu na navštívenou oblast). Odkaz současné generaci, tematické mapování, inspirace přírodními materiály, měření vzdáleností, měření velikosti objektů, rekreace a turistický ruch – forma geocaching. Co žije a roste ve vodě a na louce? Způsoby sběru informací z terénního výzkumu, zaznamenávání do map, odběry vzorků vody a půdy a jejich zkoumání, vztah a přínos lokalit pro životní prostředí. Co žije a roste v lese? Jak lidé v lese hospodaří? Můžeme z map a názvů obcí rekonstruovat porosty v nedaleké minulosti? Záznam lokalit do map, arboretum – živá sbírka dřevin – učebnice v přírodě. Celou výukou se rovněž prolíná pohyb, jako prostředek terénního výzkumu a tím přispívá i ke zdravému životnímu stylu. V terénní výuce přitom nejde jen o získávání kvantitativních ukazatelů z terénního výzkumu, ale zejména o vnímání určitého místa i z jeho kvalitativní stránky.
Literatura
  • Hofmann,E. a kol. Integrované terénní vyučování. Brno, Paido 2003, ISBN 80-7315-054-9
Výukové metody
terénní cvičení
Metody hodnocení
Výuka bloková. Odevzdání vypracovaných protokolů.
Informace učitele
Podrobné informace a literatura doplňovány ve studijních materiálech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014.