RJ2MP_DIS4 Didaktika RJ 4

Pedagogická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Kyselová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ2MP_DIS4/01: Pá 24. 2. 9:30–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 2. 3. 9:30–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 9. 3. 9:30–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 16. 3. 9:30–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 23. 3. 9:30–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), Pá 30. 3. 9:30–10:50 respirium (5. nadzemní podlaží), R. Grenarová
Předpoklady
RJ2MP_DIS3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o problematice využívání literárního textu v cizojazyčné výuce, způsobech a metodách testování a zkoušení a teoretických východiscích klasifikace chyby. Těžiště tvoří získání dovedností v oblasti práce s literárním textem ve výuce, vytváření vlastních učebních materiálů, schopnost vytváření kvalitních jazykových testů a kompetentního přístupu k chybě a jejímu odstraňování. Důležité je posilování schopnosti sebehodnocení u žáků, vytváření schopnosti kritické analýzy základních výukových standardů a implementace jejich doporučení do jazykové výuky.
Osnova
  • 1. Cílem předmětu je podrobnější seznámení s vývojem didaktických směrů a současných tendencí v koncepci komunikativní výuky cizích jazyků a s teoretickými východisky didaktiky cizích jazyků. Studenti si také osvojí konkrétní didaktické postupy při osvojování řečových kompetencí. Simulací pedagogické konference si dále ověří své teoretické a praktické poznatky a komunikativní dovednosti. 2. Testování a zkoušení v cizojazyčné výuce (typy testů, typy testovacích úloh v komunikativní cizojazyčné výuce). 3. Práce s chybou (chyba – vymezení pojmu, oprava chyb a terapie) . 4. Hodnocení - sebehodnocení, evaluace; inovativní přístupy v hodnocení jazykových znalostí a dovedností. 5. Moderní standardy (Rámcový vzdělávací program) a školní vzdělávací programy 6. Evropské standardy, evropská dimenze jazykové politiky, Evropské jazykové portfolio.Metodika nácviku řečových dovedností a tzv.dílčích řečových dovedností (odhad, práce se slovníkem, kompenzační vyjadřování). Sledování videa s ukázkami částí vyučovacích hodin. Minivyučování. Referáty studentů s následnou diskuzí. Informace o maturitě z RJ a o evropském jazykovém portfoliu. Debata o pedagogické praxi.
Literatura
  • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků [Hendrich, 1986]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 498 s. info
  • CÍCHA, Václav. Metodika ruského jazyka. Sv. 2. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. S. 241-497. info
  • JELÍNEK, Stanislav. Kapitoly z metodiky vyučování ruštině. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 176 s. info
Výukové metody
Seminární prezentace, třídní diskuse, skupinová práce. Modulová práce a příprava, čtení, projekty a drill.
Metody hodnocení
Seminář. Písemka - test. Ústní zkouška. 1. Aktivní účast na seminářích, tolerance dvou absencí. 2. Pravidelná domácí příprava a úkoly. 3. Projekt mikrovýstupu. 4. Studentské portfolio. 5. Ústní zkouška a test.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Doporučuji pravidelnou přípravu a samostatnou práci, plenní dílčích úkolu a vedení studentského portfolia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.