ZS1BK_PES1 Praktikum z pěstitelství 1

Pedagogická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iva Frýzová (cvičící)
Ing. Helena Jedličková, Ph.D. (cvičící)
Pavel Tesař (pomocník)
Garance
Ing. Helena Jedličková, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Helena Jedličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZS1BK_PES1/OS01: Pá 6. 3. 10:15–11:00 Botanická zahrada Kejbaly, Pá 27. 3. 10:15–11:55 Botanická zahrada Kejbaly, Pá 24. 4. 12:05–12:50 Botanická zahrada Kejbaly, H. Jedličková, P. Tesař
ZS1BK_PES1/OS02: Pá 6. 3. 11:10–11:55 Botanická zahrada Kejbaly, Pá 27. 3. 12:05–13:45 Botanická zahrada Kejbaly, Pá 24. 4. 11:10–11:55 Botanická zahrada Kejbaly, H. Jedličková, P. Tesař
Předpoklady
Studenti jsou povinni si zkontrolovat platnost očkování proti tetanu a nosit vhodný oděv a obuv pro výuku v terénu a realizaci praktických činností na zahradě. K procvičování základních pojmů a dovedností doporučujeme volitelné předměty ZS1BK_PBGP.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
(1) porozumět a vysvětlit základní pojmy, dovednosti a praktické činnosti z pěstitelství, modelové pro základní vzdělávání
(2)použít informace z mineralogie, geologie, pedologie, meteorologie, biologie a ekologie k vysvětlení rozdílů mezi klasickou formou zemědělství a biozemědělstvím a průběžně zpracovávat jednotlivá témata pro výuku žáků v základním vzdělávání;
( 3) odevzdat a obhájit závěrečnou skupinovou práci Záhon.
(4) student bude připraven k úspěšné práci s žáky na výstavě "Barevný podzim";
(5) interpretovat aranžování jako alternativní formu výuky ve studijních programech, připravujících učitele dle trendů vzdělávání pro 21. století v Evropě.
Předmět je obecně koncipován jako kurz motivující studenta k vytvoření závěrečné práce s žáky.;
Předmět z programu „Biologie pro život a zdraví“, který je součástí výzkumného záměru PdF MU "Škola a zdraví pro 21. století". Cílem je rozvoj úrovně znalostí základních pojmů a propojení základních vědomostí z oblasti meteorologie, klimatologie, pedologie, botaniky, agrozoologie, agroekologie a zemědělství, základních pro výuku pěstitelství a chovatelství dle RVP ZV. Důležitá je informační databáze, včetně bezpečnostních předpisů pro práci s žáky v terénu a specializované pracovně, oborově dovednosti a návyky pro realizaci i výuku praktickách činností i vysvětlení souvislostí mezi uvedenými znalostmi pro vytvoření kladného postoje k péči a ochraně zdravé přírody jako základního zdroje vlastního zdraví i zdravé společnosti.
Osnova
 • 1-2. ÚVOD DO PŘEDMĚTU a program „Biologie pro život a zdraví“ na pracovišti "Kejbaly" (obsah, forma, metody, podmínky ukončení, literatura, bezpečnostní předpisy a řády pro specializovaná pracoviště). 2.Předmět PĚSTITELSTVÍ - Aplikovaná biologie a strategie udržitelného života a rozvoje (UR) společnosti v ČR a v EU. Výzkum a metody ve vzdělávání pro strategii UR (aktivní učení, aktivizující metody, formy a prostředky výuky dle RVP ZV). Základní pojmy: Kompetence dle RVP ZV a gramotnost pro UR. Význam Biologického hospodaření, pěstování, aranžování. Modely zkušenostního učení - Výukové programy. Informace k sem. práci S1 (proč a jak aranžování) a S2(proč a jak integrované výukové programy na školní zahradě a v terénu). 3-4.Zemědělství v EU - biologické pěstování jako součást biol. hospodaření (pracovní, globální a zdravotní výchova na ZŠ), permakultura. Praktické činnosti, pracovní list, 4, ABIOTICKÉ A BIOTICKÉ PODMÍNKY - limity života, vliv člověka na přírodu-pěstování, chov, šlechtění, výroba zemědělských produktů, genetické inženýrství, geneticky upravované organismy.Zkušenostní učení, stavba a fáze vyučovací jednotky. 5-6.PŮDA, vznik , složení, vlastnosti, třídění (půdní typy, druhy), ošetřování půd, úrodnost půd, hnojiva, hnojení, biologické ošetření. Diagnostika prekonceptů a hodnocení účinnosti výuky. 7-8.BIOMY SVĚTA, podmínky života. Integrace základních pojmů, jako informační zdroj pro pěstování pokojových rostlin, modelových pro základní vzdělávání. Pedagogický konstruktivismus ve vzdělávání pro 21. století. 9-10.PĚSTOVÁNÍ A CHOVY V ČR, modelové organismy pro základní vzdělávání, CHOVY živočichů ve škole a v domácnosti. Alergie, fobie a povinnosti pedagoga. 11-12.VÝŽIVA A ZDRAVÍ – biotechnologie a geneticky upravované potraviny. Zdravá a zelená škola. 8.Základy pokusnictví na ZŠ
Literatura
  povinná literatura
 • studijní materiály - e learning předmětu v IS MU
  doporučená literatura
 • GREINEROVÁ, Karin, a kol.:Zahrada po celý rok. Bratislava: Nezávislosť, 1993.319 s. ISBN 80-8521-734-1 Knihovna Kejbaly
 • TOMÁŠEK,Milan., (2000): Půdy České republiky, Praha: Český geologický ústav, 67s., ISBN 80-7075-403-6
 • HESSAYON, D., G.: Aranžování květin. Praha-Plzeň: Beta-Dobrovský,Ševčík, 2000. 128 s. ISBN 80-7291-015-9. Knihovna Kejbaly
  neurčeno
 • VODÁKOVÁ, Jitka. Pěstitelské práce. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 238 s. ISBN 8004239765. info
 • Lexikon užitkových rostlin : zeleninová, bylinná a ovocná zahrada s více než 250 barevnými portréty. Edited by Gunter Steinbach. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 1997. 181 s. ISBN 8071764329. info
 • DOSTÁLEK, Petr, a kol. :Česká biozahrada. Olomouc: Fontána: 2000.185 s.ISBN 80-86179-46-X
 • NOVÁK, J. (2004): Jedovaté rostliny v bytě a na zahradě. Praha: Grada, 81s, ISBN 80-247-0716-0
 • HEITZOVÁ, Halina:Pokojové rostliny. Praha: Svojtka a Vašut, 1995.239 s. ISBN 80-7180-012-0
Výukové metody
praktické činnosti v terénu biotopové zahrady, e-learning, laboratorní cvičení, pozorování,
Metody hodnocení
Kolokvium - veřejná rozprava nad testem na základní pojmy ze zadaných tématických okruhů (na e-learningu předmětu) a aplikací s poznáváním přírodnin dle seznamu (na e-learningu předmětu). Pozn. Přesná formulace tématických okruhů, plnění povinností, úkolů, zadání seminární práce a studijní literatura je uvedena v sylabu předmětu v aktuálním semestru na e-learningu předmětu v IS MU, Brno ČR.
Navazující předměty
Informace učitele
V sylabech aktuálního semestru na e-learningu předmětu v IS MU, Brno ČR jsou aktualizovány: přehled studijních materiálů, organizační pokyny a požadavky pro daný předmět. Jsou zde aktualizovány e-learningované studijní materiály.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.