SZ7BK_PdPx Pedagogicko-psychologická praxe

Pedagogická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/0/2. 1 týden. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PaedDr. Jan Šťáva, CSc. (cvičící)
Garance
PaedDr. Jan Šťáva, CSc.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Kudelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tato praxe je jedinou komplexní pedagogicko-psychologickou praxí v tomto bakalářském programu. Podobně jako nepovinná individuální pedagogická praxe má především funkci získávání praktických zkušeností při pedagogické práci s dětmi v oblastech zájmové činnosti dětí a mládeže, případně v oblasti poradenské. Cílem předmětu je poskytnout studentům možnost utvářet si počáteční pravidelnou praktickou činností v práci s dětmi a mládeží základní pedagogické kompetence, jako je rozvoj pedagogických dovedností a schopností řešit konkrétní výchovně vzdělávací situace (zejména výcvik dovedností komunikativních, diagnostických, řídících a organizačních. Studenti zde mohou získat konkrétní podněty pro praktické zkoumání dětí a mládeže, a specifik dětského jednání, poznávání a učení prostřednictvím pozorování a vlastní praktické činnosti.
Osnova
  • Tato praxe je jedinou komplexní pedagogicko-psychologickou praxí v tomto bakalářském programu. Podobně jako nepovinná individuální pedagogická praxe má především funkci získávání praktických zkušeností při pedagogické práci s dětmi v oblastech zájmové činnosti dětí a mládeže, případně v oblasti poradenské. Studenti v rámci této praxe získávají počáteční empirickou orientaci v práci s dětmi, což vede k pochopení a utvrzení jejich profesní orientace a motivace pro výchovu a vzdělávání a k vytváření komplexní (racionální, dovednostní) představy o učitelské (vychovatelské) profesi. Realizuje se vedením zájmových útvarů ve školách (vedoucí zájmového kroužku, vedoucí oddílů, cvičitel, trenér, vedoucí hudebního tělesa, aj.). Cílem předmětu je poskytnout studentům možnost utvářet si počáteční pravidelnou praktickou činností v práci s dětmi a mládeží základní pedagogické kompetence, jako je rozvoj pedagogických dovedností a schopností řešit konkrétní výchovně vzdělávací situace (zejména výcvik dovedností komunikativních, diagnostických, řídících a organizačních). Studenti zde mohou získat konkrétní podněty pro praktické zkoumání dětí a mládeže, a specifik dětského jednání, poznávání a učení prostřednictvím pozorování a vlastní praktické činnosti.
Literatura
  • Šťáva, Jan. Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně. Pedagogické spektrum, Bratislava, 2004, 3/4, od s. 58-62, 5 s. ISSN 1335-5589. 2004.
  • Janda, Miroslav - Šťáva, Jan. Diagnostika ve výuce. Brno : MU, 2006. 30 s.
  • Janda, Miroslav - Šťáva, Jan. Klima třídy (školy) jako jedna z podmínek úspěšné tvorby ŠVP. Brno : MU, 2006. 12 s.
  • ŠŤÁVA, Jan. Motivace. In Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů. 1. vyd. Brno: Paido, 2001, s. 76-79. ISBN 80-7315-011-2. info
Výukové metody
Realizuje se vedením zájmových útvarů ve školách (vedoucí zájmového kroužku, vedoucí oddílů, cvičitel, trenér, vedoucí hudebního tělesa, aj.). Cílem předmětu je poskytnout studentům možnost utvářet si počáteční pravidelnou praktickou činností v práci s dětmi a mládeží základní pedagogické kompetence, jako je rozvoj pedagogických dovedností a schopností řešit konkrétní výchovně vzdělávací situace (zejména výcvik dovedností komunikativních, diagnostických, řídících a organizačních). Studenti zde mohou získat konkrétní podněty pro praktické zkoumání dětí a mládeže, a specifik dětského jednání, poznávání a učení prostřednictvím pozorování a vlastní praktické činnosti.
Metody hodnocení
Předmět je možno plnit v podzimním nebo jarním semestru - dle uvážení studujících. Předmět je ukončen zápočtem. K zápočtu je nutno předložit pedagogický deník, potvrzení o výkonu a rozsahu praxe od vedoucího zařízení, kde se praxe realizovala a splnění úkolů - viz pedagogický deník
Informace učitele
Celkem se jedná o 26 hodin aktivní práce s dětmi. Student v rámci této praxe absolvuje aktivity, při kterých přímo a systematicky pracuje v libovolné zájmové oblasti se skupinou dětí školního věku (6 18 let). Formu činnosti si zajistí student sám.Nejvhodnější formy činnosti jsou: vedení zájmového kroužku dětí (základní škola, Domy dětí a mládeže, Centra volného času, apod.), vedení oddílu (sportovního, turistického v jakékoliv dětské organizaci) v rozsahu minimálně 2 hodin týdně, vychovatelské, cvičitelské a trenérské činnosti na sportovních soustředěních, školách v přírodě, výcvikových kurzech v trvání minimálně 10 dnů. Student si aktivitu s dětmi zvolí a zajistí sám, dle vlastního uvážení. Student si po dobu individuální pedagogické praxe vede pedagogický deník, ve kterém chronologicky zaznamenává údaje o vlastních aktivitách s dětmi a jejich hodnocení (plánování, průběh, výsledky pozorování, výsledky vlastní pedagogické činnosti na pedagogické praxi). Úkoly: 1) Sestavte plán své činnosti s dětmi, 2) Skupina dětí je na počátku práce s nimi pro Vás neznámá, získejte informace o jednotlivých členech a vyhodnote je, 3)Sledujte projevy nepozornosti a nekázně dětí a zjistěte jejich příčiny, 4) Sledujte zvláště nápadné žáky, zjistěte a zaznamenejte proč a v čem se liší od ostatních. Zápočet studenti obdrží v zápočtovém týdnu u garanta této praxe po předložení pedagogického deníku a potvrzení o prováděné činnosti a jejich časovém rozsahu od vedoucího organizace, instituce či základní školy. Pedagogický deník je významnou součástí dokumentace pedagogické praxe. Je potřebným dokladem při přípravě pedagogické praxe i při hodnocení (sebehodnocení)absolvování pedagogickopsychologické praxe. Do pedagogického deníku si student zapisuje individuální plán své praxe a celý průběh praxe. Zápisy lze rozdělit do 3 základních částí: V první části si student zaznamenává především informační údaje, které potřebuje pro realizaci své praxe, v druhé části pak student zapisuje vše, co se týká plnění úkolů vlastní pedagogické praxe, svoje pozorování, činnosti které prováděl apod. Třetí část je vyhrazena pro připomínky k realizaci praxe, jeho hodnocení své vlastní činnosti.
Další komentáře
Student zapisuje předmět buď v 5. nebo v 6. semestru studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.