SZ9MP_MDS Metodologie - přípravný kurz pro uchazeče o doktorské studium

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
Mgr. František Tůma, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Michaela Spurná
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu školního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Pouze pro studenty posledního ročníku magisterského studia
Mateřské obory
předmět má 55 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vést studenty připravující se pro doktorské studium pedagogiky a dalších disciplín na PdF MU při návrhu doktorského (obvykle disertačního) projektu a zopakovat v rámci této přípravy metodologii z bakalářského a magisterského studia.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
Utvořit si představu o výzkumné práci v rámci doktorského studia na PdF MU; porozumět základním principům pedagogické empirické metodologie; zvolit si a rozpracovat téma budoucí disertační práce; navrhnout vlastní projekt disertačního výzkumu, který je možné použít při přijímacím řízení do doktorského studia na PdF MU; zdůvodnit a prezentovat jasně a strukturovaně výzkumný problém.
Absolvování kurzu nepředstavuje podmínku pro přijetí do doktorského studia, ani přijetí ke studiu nezaručuje.
Osnova
 • Jak psát projekt doktorské práce. Výzkumný projekt, jeho náležitosti. Informační příprava.
 • Pedagogický výzkum. Co je to pedagogický výzkum, co nejčastěji zkoumá a co může přinést, kdo se jím zabývá, komu je určen. Specifika vědeckého výzkumu pedagogických jevů.
 • Informační příprava výzkumu. Typy textů. Rešerše, databáze, deskriptory. Bibliografické citace.
 • Stanovení výzkumného problému a výzkumné otázky a jejich zdůvodnění.
 • Pedagogická metodologie. Pedagogický výzkum. Typy výzkumu. Kvalitativní,kvantitativní, smíšený výzkum.Proměnné, hypotézy, výzkumný soubor.
Literatura
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva - Vendula Hlavatá. 2., rozš. české vyd. Brno: Paido, 2010. 261 s. ISBN 9788073151850. info
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 377 s. ISBN 9788073673130. info
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007. 270 s. ISBN 9788071845690. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 257 s. ISBN 8070677988. info
Výukové metody
Informativní část, konzultace, skupinová diskuse, prezentace. Část výuky probíhá v přímé skupinové formě, hlavní část jako individuální příprava.
Metody hodnocení
POŽADAVKY K UKONČENÍ:
Odevzdání projektu doktorské disertační práce.
Znalost uvedených okruhů z metodologie.
Informace učitele
Výuka probíhá ve velké pracovně Institutu výzkumu školního vzdělávání (budova CVIDOS Poříčí 31a, 4. patro). Pokud výuka není uvedena v rozvrhu, doba konání bude studentům oznámena hromadným mailem nejpozději v prvním vyučovacím týdnu daného semestru.
Výuka předmětu v roce 2017:
úterý 28. 2. 2017, 14:00 - 15:30 (Úvodní setkání, garance P. Najvar)
úterý 7. 3. 2017, 14:00 - 15:30 (Výběr tématu a cíle výzkumu, garance P. Knecht)
úterý 21. 3. 2017, 14:00 - 15:30 (Mapování dosavadního stavu poznání, garance F. Tůma)
úterý 28. 3. 2017, 14:00 - 15:30 (Individuální konzultace k metodologii, studenti osloví jednotlivé garanty)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2017/SZ9MP_MDS

Nahoru | Aktuální datum a čas: 28. 4. 2017 04:14, 17. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému