FC2806 Kosmologie

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC2806/Kombi01: Pá 23. 2. 14:50–16:30 učebna 60, Pá 9. 3. 14:50–16:30 učebna 60, Pá 6. 4. 14:50–16:30 učebna 60, Pá 20. 4. 14:50–16:30 učebna 4, J. Svobodová
FC2806/Prez01: Út 13:55–15:35 učebna 60, J. Svobodová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vzdělávacími cíli předmětu jsou základní vědomosti o kosmologických dějinách, o teoretických základech soudobé kosmologie a experimentálních možnostech jejich prověřování, dále pak základní dovednosti aplikace kosmologického pohledu na svět. Mezi hlavní vzdělávací obsahy patří pojmy jako galaxie, teorie relativity, reliktní záření, inflace, velký třesk Cíle: Vědomosti: vesmír se sestává z částic, prostoru a času, vesmír není statický Dovednosti: popsat experimenty, které potvrzují soudobé kosmologické představy Postoje: vážit si lidské důmyslnosti
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět: • použít informace o základních představách vzniku a vývoje vesmíru • orientovat se v teoretických základech dnešní fyzikální kosmologie • chápat perspektivy.
Osnova
  • 1. Co je za pozorovaným vesmírem? 2. Velký třesk 3. Stáří vesmíru 4. Pozorování velkých rudých posuvů 5. Kosmologická konstanta 6. Fyzika v době dominance záření 7. Standardní model v raném vesmíru 8. Obecné vlastnosti inflace 9. Gravitační vlny 10. Historické kosmologické modely 11. Experimentální možnosti kosmologie 12. Možnosti využití poznatků ve fyzikálním vzdělávání.
Literatura
    doporučená literatura
  • BARROW, John D. Původ vesmíru. Bratislava: Archa, 1996, 166 s. ISBN 80-7115-092-4. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.