EN

PdF:DEp22k Kulturní dějiny Brna v 1.ČSR - Informace o předmětu

DEp22k Kulturní dějiny Brna v období 1. ČSR

Pedagogická fakulta
jaro 2019

Předmět se v období jaro 2019 nevypisuje.

Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem účasti v semináři je zájem o danou problematiku. Vítaná je dobrá znalost německého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit kulturní a společenské proměny Brna v meziválečném období. Zvláště dvacátá léta 20. století představují nebývale významné období modernějších dějin města. Cílem semináře bude přiblížit vzestup kulturní úrovně českého Brna, a to v co nejširším spektru (urbanistika, stavební a architektonická činnost, vytváření bytových interiérů, dění v oblasti literatury, divadla, výtvarného umění a hudby, společenský život města). Součástí výuky bude i poznávání života německy hovořících občanů se zaměřením na charakteristiku národnostních vztahů ve městě ve sledovaném období.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit kulturní a společenské proměny Brna v meziválečném období. Zvláště dvacátá léta 20. století představují nebývale významné období modernějších dějin města.
Osnova
 • 1) Ráz Brna na počátku 20. století, eseje Arne Nováka "Duše Brna a jeho kultura slovesná" 2) Urbanistický vývoj Brna v letech 1848-1918. 3) Urbanistické soutěže na regulaci Brna v letech 1924, 1927 a 1933. 4) Brněnská architektura ve dvacátých a třicátých letech. 5)Vytváření bytových interiérů ve městě, UP závody, časopis Bytová kultura. 6)Výtvarné spolky ve městě - Maehrischer Kunstverein, Vereinigung der deutschen bildender Kuenstler Maehrens und Schlesiens, Klub výtvarných umělců Aleš, Skupina výtvarných umělců. 7)Literární sdružení v Brně - Moravské kolo spisovatelů, Literární skupina, Literarische Gesellschaft 8)Žurnalistika ve městě - deník Lidové noviny, časopisy Salon, Měsíc a Der Monat. 9) České a německé divadlo v Brně. 10)Masarykova univerzita: založení, budování jednotlivých fakult, činnost. 11) Výstava soudobé kultury v Československu 1928.
Literatura
  povinná literatura
 • SIROVÁTKA, Oldřich. Město pod Špilberkem : o lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. Edited by Karel Altman. Brno: SNIP & Co ve spolupráci s Ústavem pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky v nakl. Doplněk, 1993. 242 s. ISBN 8085765101. info
 • SEDLÁK, Jan. Brno secesní : [deset kapitol o architektuře a umění kolem roku 1900]. Brno: ERA, 2004. 207 s. ISBN 8073660105. info
 • O nové Brno : brněnská architektura, 1919-1939 : katalog. Edited by Zdeněk Kudělka - Jindřich Chatrný. Brno: Muzeum města Brna, 2000. 141 s. ISBN 8090196969. info
  doporučená literatura
 • ZATLOUKAL, Pavel. Brněnská architektura 1815-1915 : průvodce. Brno: Obecní dům, 2006. 248 s. ISBN 8023977458. info
 • KORYČÁNEK, Rostislav. Česká architektura v německém Brně : město jako ideální krajina nacionalismu. 1. vyd. Brno: ERA, 2003. 248 s. ISBN 8086517314. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Nina. 90 let Domu umění města Brna : architektura, historie, výstavy, kulturní činnost 1910-2000, Dům umění města Brna 20. října - 10. prosince 2000. Edited by Jana Vránová. Brno: Dům umění města Brna, 2000. 231 s. ISBN 80-7009-124-X. info
 • GABRIELOVÁ, Bronislava a Bohumil MARČÁK. Kapitoly z dějin brněnských časopisů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 173 s. ISBN 80-210-2221-3. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Marie. Dějiny university v Brně. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1969. info
Výukové metody
Přednášky a diskuse.
Metody hodnocení
Písemná práce na základě přednášených témat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018.