FJ3016 Jazykový seminář 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. kombinované studium 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Laurent Georges Canal (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3016/01: Čt 12:00–13:50 učebna 27, L. Canal
Předpoklady
FJ3015 Jazykový seminář 1 || FJMP_JS1A Jazykový seminář 1A || FJMK_JS1A Jazykový seminář 1A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zdokonalení jazykové kompetence, prohloubení dosavadních znalostí francouzské gramatiky a podstatné rozšíření slovní zásoby. Gramatické a lexikální struktury v dokumentech jsou analyzovány a uvedeny do souvislostí s dalšími gramatickými jevy. Kurz předpokládá počáteční úroveň receptivních i produktivních komunikativních dovedností B2+.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět delším promluvám, složitým textům faktografickým i literárním; porozumět odborným článkům a delším technickým instrukcím; vyjadřovat se plynule a pohotově; přesně formulovat své myšlenky a názory; jasně vyjádřit a dobře uspořádat písemný text a podrobně vysvětlit svá stanoviska.
Osnova
  • Vybrané texty a dokumenty.
Literatura
    doporučená literatura
  • GIRARDET, Jacky a Jacques PÉCHEUR. Campus : [méthode de français]. Paris: CLE International, 2006. 191 s. ISBN 209033309X. info
  • COURTILLON, Janine a Christine GUYOT-CLÉMENT. Campus : [méthode de français]. Paris: CLE International, 2005. 2 zvukové. ISBN 9782090328240. info
  • BARBOT, Marie-José. DELF 1er degré :nouvelle formule A1, A2, A3, A4 : diplôme d'études en langue française. Paris: Hachette, 2001. 255 s. ISBN 2-01-155169-2. info
Výukové metody
Seminář, konzultace pro studenty kombinované formy studia.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář. Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Závěrečný test - 70%.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Informace pro studenty kombinovaného studia: Studenti zpracovávají úkoly na základě připravených návodů a otázek a po dohodě s vyučujícím vždy aktuálně na začátku semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.