FJ3017 Jazykový seminář - francouzština 3

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. kombinované studium 8 hod. konzultací. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ3015 Jazykový seminář 1 && FJ3016 Jazykový seminář - francouzština 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je shrnutí, prohloubení a procvičení získaných vědomostí a dovedností v praktických jazykových cvičeních a aplikace poznatků z lingvistických disciplín (lexikální a gramatické struktury) - příprava na diplomovou a závěrečnou (klauzurní) práci. Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen: porozumět delším promluvám, složitým textům faktografickým i literárním; porozumět odborným článkům a delším technickým instrukcím; vyjadřovat se plynule a pohotově, přesně formulovat své myšlenky a názory; jasně vyjádřit a dobře uspořádat písemný text a podrobně vysvětlit svá stanoviska.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen: porozumět delším promluvám, složitým textům faktografickým i literárním; porozumět odborným článkům a delším technickým instrukcím; vyjadřovat se plynule a pohotově, přesně formulovat své myšlenky a názory; jasně vyjádřit a dobře uspořádat písemný text a podrobně vysvětlit svá stanoviska.
Osnova
 • 1. Souhrnná jazyková cvičení (člen, podstatná jména, příd. jména, stupňování, slovesný rod, min. časy, pomoc. slovesa, faktitiva, slovosled, jednočlenné věty, souvětí). 2. Překladatelské postupy. 3. Překladová cvičení. 4. Překlady souvislých textů. Práce s časopiseckými texty (časopisy Le Point, L’Express, …). 5. Zpracování aktuálních informací z denního tisku prostřednictvím Internetu.
Literatura
 • HAMON, A. Analyse grammaticale et logique. 1. vyd. Paris : Hachette Livre, 1999. 219 s. ISBN 2-01-167670-3.
 • CARLO, C. Civilisation progressive du français. 1. vyd. Paris : CLE International, 2003. 159 s. ISBN 209-033989-6.
 • http://www.lepoint.fr/sommaire.html
 • http://www.lexpress.fr/info/
 • CAUSA, Mariella a Bruno MÈGRE. Production écrite: niveaux C1-C2 du cadre européen commun de référence. [Nachdr.]. Paris: Didier, 2008. ISBN 9782278060887.
 • http://www.lemonde.fr/
 • HAENESCH, G. Le français tel qu’on le parle. 5. vyd. München : MHV, 1976. 187 s. ISBN 3-19-003003-0.
 • CHOVELON, B. Expression et style. 1. vyd. Grenoble : PUG, 2002. 152 s. ISBN 2-7061-1081-3.
 • http://www.liberation.fr/index.php
 • CHOVELON, Bernadette a Marie BARTHE. Expression et style :français de perfectionnement. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2002. 152 s. ISBN 2-7061-1081-3. info
 • CHOVELON, Bernadette a Marie BARTHE. Expression et style :français de perfectionnement. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2002. 152 s. ISBN 2-7061-1081-3. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zkouška. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Písemná zkouška (překlad).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Písemná zkouška se skládá z překladu z češtiny do francouzštiny a naopak. Trvání každé části - 1 hodina. Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací .
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.