FJ3017 Jazykový seminář 3

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. kombinované studium 8 hod. konzultací. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3017/01: Čt 12:00–13:50 učebna 58, M. Poučová
Předpoklady
FJ3015 Jazykový seminář 1 && FJ3016 Jazykový seminář 2 || FJMP_JS1A Jazykový seminář 1A && FJMP_JS2A Jazykový seminář 2A || FJMK_JS1A Jazykový seminář 1A && FJMK_JS2A Jazykový seminář 2A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je shrnutí, prohloubení a procvičení získaných vědomostí a dovedností v praktických jazykových cvičeních a aplikace poznatků z lingvistických disciplín (lexikální a gramatické struktury) - příprava na diplomovou a závěrečnou (klauzurní) práci. Na konci tohoto kurzu by měl být student schopen: porozumět delším promluvám, složitým textům faktografickým i literárním; porozumět odborným článkům a delším technickým instrukcím; vyjadřovat se plynule a pohotově, přesně formulovat své myšlenky a názory; jasně vyjádřit a dobře uspořádat písemný text a podrobně vysvětlit svá stanoviska.
Osnova
 • 1. Souhrnná jazyková cvičení (člen, podstatná jména, příd. jména, stupňování, slovesný rod, min. časy, pomoc. slovesa, faktitiva, slovosled, jednočlenné věty, souvětí). 2. Překladatelské postupy. 3. Překladová cvičení. 4. Překlady souvislých textů. Práce s časopiseckými texty (časopisy Le Point, L’Express, …). 5. Zpracování aktuálních informací z denního tisku prostřednictvím Internetu.
Literatura
 • http://www.lepoint.fr/sommaire.html
 • HAENESCH, G. Le français tel qu’on le parle. 5. vyd. München : MHV, 1976. 187 s. ISBN 3-19-003003-0.
 • HAAS, J. Le commentaire de texte. 2. vyd. Frankufrt am Mein : Moritz, 1977. 123 s. ISBN 3-425-06726-5.
 • http://www.liberation.fr/index.php
 • CHOVELON, B. Expression et style. 1. vyd. Grenoble : PUG, 2002. 152 s. ISBN 2-7061-1081-3.
 • HAMON, A. Analyse grammaticale et logique. 1. vyd. Paris : Hachette Livre, 1999. 219 s. ISBN 2-01-167670-3.
 • http://www.lexpress.fr/info/
 • http://www.lemonde.fr/
 • CARLO, C. Civilisation progressive du français. 1. vyd. Paris : CLE International, 2003. 159 s. ISBN 209-033989-6.
 • RADINA, O. Francouzština a čeština: systémové srovnávání dvou jazyků. Praha : SPN, 1977. 295 s. ISBN 14-635-77.
 • MONNERIE, A. La France aux cent visages. 1. vyd. Paris : Hatier/Didier, 1996. 223 s. ISBN 2-278-04377-3.
 • CHOVELON, Bernadette a Marie BARTHE. Expression et style :français de perfectionnement. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2002. 152 s. ISBN 2-7061-1081-3. info
 • CHOVELON, Bernadette a Marie BARTHE. Expression et style :français de perfectionnement. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2002. 152 s. ISBN 2-7061-1081-3. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zkouška. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Písemná zkouška (překlad).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Písemná zkouška se skládá z překladu z češtiny do francouzštiny a naopak. Trvání každé části - 1 hodina. Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací .
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.