A2BP_LEXI Základy lexikologie

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
A2BP_LEXI/Kombi01: Pá 14. 2. 16:00–17:50 učebna 65, Pá 21. 2. 16:00–17:50 učebna 65, Pá 28. 2. 16:00–17:50 učebna 65, Pá 6. 3. 16:00–17:50 učebna 65, Pá 13. 3. 16:00–17:50 učebna 65, Pá 20. 3. 16:00–17:50 učebna 65, R. Vogel
A2BP_LEXI/01: Po 17:00–18:50 učebna 6, R. Vogel
Předpoklady
( A2BP_PJ1B Praktický jazyk 1B && A2BP_GR1B Gramatika B && A2BP_SFFB Seminář z fonetiky B ) || A2BP_SOZK Souborná zkouška
Advanced or fluency level of English.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course introduces the basic concepts of English word-formation, lexical semantics, semantic relations between lexical units, lexical cohesion and the development and stratification of the English word-stock.
At the end of this course, students will be able to understand and explain the main properties of and tendencies in the English lexis; they will be able to analyse lexical units in terms of their form, function, origin, meaning and use in various styles.
Throughout the semester students are encouraged to link theory in the classroom to practice at schools via practical tasks.
Výstupy z učení
Students will be able to use relevant lexicological terminology, to analyse the structure and meaning of English lexical items, to use vocabulary appropriately in different communicative situations and to apply this knowledge and skills for pedagogical purposes.
Osnova
 • Syllabus
 • 1. Introduction to lexicology. Word and lexeme. Linguistic sign.
 • 2. Morphemes - free and bound, lexical and grammatical. Allomorphs, suppletion.
 • 3. Lexical semantics. The meaning of a word: denotative and associative meanings.
 • 4. Relations between lexical items. Polysemy and homonymy.
 • 5. Historical semantics: changes in the meaning of words.
 • 6. Typology of naming units.
 • 7. Figures of speech.
 • 8. Word-formation: basic word-formation processes in English (derivation, compounding, abbreviation, semantic shift, neologism).
 • 9. Word-formation: minor word-formation processes in English.
 • 10. Origins and development of the English vocabulary. Lexical borrowing. Variation in vocabulary choice.
 • 11. Word classes in Modern English.
 • 12. Phraseology.
 • 13. Teaching practice observation - word-formation and sense relations in coursebooks and classroom practice.
Literatura
  povinná literatura
 • VOGEL, Radek. Basics of Lexicology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 97 s. skriptum. ISBN 978-80-210-4272-8. info
 • JACKSON, Howard a Etienne ZÉ AMVELA. Words, meaning and vocabulary : an introduction to modern English lexicology. 2nd ed. New York: Continuum, 2007. xii, 248. ISBN 9780826490186. info
  doporučená literatura
 • VOGEL, Radek. Lexicology - e-learning course. 2005. URL info
 • HLADKÝ, Josef a Milan RŮŽIČKA. A functional onomatology of English. 4. opr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 93 s. ISBN 8021018879. info
 • CRYSTAL, David. The Cambridge encyclopedia of the English language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. vii, 489. ISBN 0521401798. info
 • PALMER, F. R. Semantics. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. vi, 221. ISBN 0521283760. info
 • ADAMS, Valerie. An introduction to modern English word-formation. London: Longman, 1973. viii, 230. ISBN 0582550424. info
  neurčeno
 • Manuál lexikografie. Edited by František Čermák - Renata Blatná. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1995. 283 s. ISBN 80-85787-23-7. info
 • HATCH, Evelyn a Cheryl BROWN. Vocabulary, semantics, and language education. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. xii, 468 s. ISBN 0-521-47942-8. info
Výukové metody
Teaching methods:
- explanation, analysis and discussion in seminars;
- home study - tasks for teaching prcatice
Metody hodnocení
Completion prerequisites:
- attendance (minimum 80%);
- final test (to pass: min. 70%).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=142
Course requirements:
1. Active participation in seminars.
2. Fulfilling all homework tasks.
3. Attendance (minimum 80%).
4. Final test (to pass: min. 70%).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/A2BP_LEXI