RJ1067 Dějiny Ruska 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Olga Bobrzyková (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–16:50 učebna 5; a Pá 21. 2. 12:00–13:50 učebna 54, Pá 28. 2. 12:00–13:50 Ruské centrum, Pá 6. 3. 16:00–17:50 učebna 54, Pá 20. 3. 16:00–17:50 učebna 54, Pá 3. 4. 14:00–15:50 učebna 54, Pá 24. 4. 14:00–15:50 učebna 54
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznámí posluchače se základními fakty ruské historie od epochy Petra I. do konce 20. století a navazuje na předmět dějiny Ruska 1. Důraz je kladen na pochopení ruských dějin v evropském kontextu. Velká váha se přikládá na uvedení dosud ne běžně známých poznatků a faktů, na aktuální interpretaci ruských dějin.
Cílem předmětu je poskytnout přehled vývoje ruských dějin od dob Petra I. po konec 20. století. Studenti se seznámí se základními fakty ruské historie tohoto období
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen chápat a interpretovat ruské dějiny v období vývoje ruských dějin od doby vlády Petra I. po konec 20. století v evropském kontextu. Dále bude schopen historické události zmíněného období zařadit také v kontextu vývoje ruské literatury a dokáže vysvětlit vliv některých událostí na vývoj jazyka a kultury Ruska.
Osnova
 • Obsah přednášek 1. Kateřina II., zahraniční politika, kultura, filozofie, rolnická válka: Jemeljan Pugačov. 2. Rusko v 1. polovině 19. století. Alexandr I., vlastenecká válka s Francouzi, Svatá aliance. 3. Rusko v 1. polovině 19. století. Povstání děkabristů, Nikolaj I., kultura, věda. 4. Rusko ve 2. polovině 19. století. Alexandr II., reformy, zrušení nevolnictví, narodnické hnutí. Rusko ve 2. polovině 19. století. Alexandr III., zahraniční politika, věda a kultura. 5. Rusko v letech 1900 - 1917. Nikolaj II. V. I. Lenin. Přechod k imperialismu, rusko-japonská válka, revoluce 1905, Stolypinovy reformy, Rusko v 1. světové válce, únorové události, dvojvládí, tzv. VŘSR. 6. Rusko v období 1918-1939. V. I. Lenin, konec l. sv.války, brestský mír, občanská válka, intervence, období NEPu, GOERLO, vznik SSSR. Industrializace a kolektivizace. Pětiletky, Stalin, represe. 7. Rusko ve 2. světové válce. 8. Rusko po roce 1945, období 1945 - 1953. Období po skončení války, vznik východního bloku, Varšavská smlouva, RVHP, kult osobnosti Stalina. 9. Rusko v letech 1953 - 1964. Nikita Chruščov. Kult osobností Stalina. Rusko-americké vztahy. 10. Rusko v letech 1964 - 1985. Rusko-české vztahy, okupace Československa. Rusko v 70. letech, období tzv. stagnace, Brežněv, Andropov, Černěnko. 11. Rusko v letech 1985 - 1990. Gorbačov. Období perestrojky a glasnosti. 12. Rusko v letech 1990 - 1997. Rozpad SSSR, SNS, současné problémy Ruska. Jelcin, Putin.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠVANKMAJER, Milan. Petr I. :zrození impéria. Praha: Lidové noviny, 1999. 322 s. ISBN 80-7106-301-0. info
  doporučená literatura
 • RASKIN, A. P. Istorija otěčestva v licach. Moskva: Knižnaja palata, 1992. 174 s. ISBN 5-7000-0378-3.
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu :(průvodce knihou Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly). Translated by Josef Čunek. Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2001. 171 s. ISBN 80-86045-67-6. info
 • DORAZIL, Otakar. Světové dějiny v kostce. Vimperk: Papyrus, 1992. 502 s. +. ISBN 80-901111-1-4. info
 • Kapesní atlas světových dějin. D. 1Kapesní atlas světových dějin. D. 2. Edited by Jindřich Švestka - Petr Cafourek. 2. vyd. Praha: Geodetický a kartografický podnik, 1989. 172, 69 s. ISBN 80-7011-011-2. info
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu : systematická příručka. Řím: Křesťanská akademie, 1983. 437 s. info
  neurčeno
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska [Švankmajer, 1967] (Podřaz.) : Dějiny Svazu sovětských socialistický republik : přehled politického vývoje společnosti. D. 1, Dějiny Ruska. info
 • VURM, B. Tajné dějiny Evropy. Praha: Bohemia, 1996. 252 s. ISNB 80-85803-21-6.
 • Istorija Otečeštva v licach. Bibliografičeskaja enciklopedija. Moskva 1997.
 • BUGANOV, V. I. Pjotr Velikij i jego vremja. Moskva: Nauka, 1989. 192 s. ISBN 5-02-009471-4.
 • Posobije po istoriji otěčestva. Moskva 1993.
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 4. rozšíř. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 574 s. ISBN 8071066583. info
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu :modlitba. Translated by Juvenál Valíček. Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 1999. 557 s. ISBN 80-86045-33-1. info
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea :jiný pohled na člověka. Vyd. 1. Velehrad: Refugium, 1996. 414 s. ISBN 80-86045-02-1. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Lidové noviny, 1995. 558 s. ISBN 80-7106-183-2. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. Praha: Lidové noviny, 1995. 473 s. ISBN 80-7106-128-X. info
 • Kapesní atlas světových dějin. D. 1-2. Edited by Petr Cafourek. 1. díl - 3. vyd., 2. díl - 2. Praha: Geodetický a kartografický podnik, 1987. info
 • Kapesní atlas světových dějin. D. 1. Edited by Petr Cafourek. Praha: Kartografie, 1976. info
Výukové metody
Přednáška. Diskuse. Prezentace.
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: Zkouška se skládá z písemné (test) a ústní části. Nezbytným předpokladem pro absolvování ústní části zkoušky je zvládnutí písemného testu v rozsahu stanovených okruhů. Test tvoří nedílnou součást zkoušky.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je realizován jako kontaktní přednáška, jež vymezuje učivo v přehledu. Ke zvládnutí učiva je nutná i samostatná práce a samostudium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.