DGC010 Mezinárodní dimenze geografického vzdělávání

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vést studenty k hlubší znalosti a následně k informované kritické reflexi různých přístupů/koncepcí/pojetí geografického vzdělávání a seznámit je s podobností, různorodostí a odlišností geografického vzdělávání v modelových státech.
Výstupy z učení
- Analyzovat geografické kurikulum vybrané země; - zpracovat komparaci s geografickým kurikulem České republiky; - porozumět základním konceptům geografického vzdělávání.
Osnova
  • - Příležitosti a úskalí komparace a přenositelnosti zahraničních kurikulárních dokumentů a vzdělávacích koncepcí. - Přístupy/koncepce/pojetí geografického vzdělávání v zahraničí - Klíčové prvky, součásti, odlišnosti, nastínění historických souvislostí a zhodnocení vzdělávacích efektů (srovnání s vývojem v Česku). - Implementace inovovaných koncepcí geografického vzdělávání v zahraničí a související zkušenosti. - Příkladové studie modelových států. Na každé z těchto témat bude nahlíženo nejen v teoreticko-akademických souvislostech, ale i z hlediska možné aplikace poznatků motivované žádoucími proměnami/změnami/revizemi koncepce a praktické realizace geografického vzdělávání v Česku.
Literatura
    povinná literatura
  • Gerber, R. (Ed.). (2003). International handbook on geographical education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
  • Curić, Z., Vuk, R., & Jakovčić, M. (2007). Geography curricula for compulsory education in 11 european countries – comparative analysis. Metodika, 8(15), 467–493.
    neurčeno
  • Learning progressions in geography education : international perspectives. Edited by Osvaldo Muñiz Solari - Michael Solem - Richard Boehms. Switzerland: Springer, 2017, xxvii, 174. ISBN 9783319447162. info
  • Learning progressions for maps, geospatial technology, and spatial thinking : a research handbook. Edited by Michael Solem - Niem Tu Huynh - Richard G. Boehm. First published. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2015, xiv, 87. ISBN 9781443874274. info
Výukové metody
Teoretická příprava, kritické čtení, diskuse.
Metody hodnocení
• Kriticky zhodnotit minimálně dvě z hlediska didaktiky geografie významné (nosné, inspirativní, pozoruhodné) zahraniční koncepce geografického vzdělávání. Kritické posouzení by mělo vycházet primárně ze znalosti příslušných kurikulárních dokumentů (typicky standardů, vzdělávacích programů apod.) a jejich reflexe v respektované odborné literatuře.
• Prokázat znalost různých přístupů k realizaci geografického vzdělávání (např. systematický, systémový, tematický aj.) a na příkladech kurikulárních dokumentů konkrétních států identifikovat ideálně typické znaky těchto přístupů.
• Na základě výše uvedeného vypracovat soubor doporučení a koncepčních návrhů týkajících se potenciálních proměn/změn/revizí týkajících se koncepce a praktické realizace geogr. vzdělávání v Česku.
Informace učitele
Předpokládá se, že studující budou využívat aktuálně platné národní kurikulární dokumenty a koncepční materiály mezinárodních a národních geografických společností dostupné on-line.
Tematicky relevantní studie z časopisů: International Research in Geographical and Environmental Education; Journal of Geography; Geography; Zeitschrift für Geographiedidaktik, Journal of Geography Education; Journal of Research and Didactics in Geography
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.