RJ1014 Ruská moderní literatura 1

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. v kombinovaném studiu 12+12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Alexandra Gončarenko (přednášející)
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–13:50 učebna 10; a Pá 30. 4. 12:00–13:50 učebna 5, Pá 14. 5. 12:00–13:50 učebna 5, 16:00–17:50 učebna 56
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
RJ1014/01: Čt 12:00–12:50 učebna 10, A. Gončarenko
RJ1014/02: Pá 21. 5. 12:00–13:50 učebna 56, 14:00–15:50 učebna 51, 16:00–17:50 učebna 57, A. Gončarenko
Předpoklady
Dobrá znalost ruského jazyka na úrovni B1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáškový cyklus se seminářem seznamuje posluchače se základními uměleckými proudy, směry a osobnostmi ruské literatury 20. století. Důraz je kladen na pochopení a schopnost samostatné interpretace a kritiky děl nejvýraznějších autorů ruské prózy, poezie a dramatu daného období.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu studenti:
- ovládají a rozumí periodizaci ruského literárního vývoje ve 20. století,
- rozumí specifikům jednotlivých směrů a proudů,
- dokážou do periodizace zařadit konkrétní autory, jejichž autorskému stylu rozumí,
- stručně charakterizují specifika díla vybraných ruských spisovatelů,
- využívají teoretické poznatky při interpretační práci s texty umělecké literatury,
- propojují znalosti historie a reálií s vývojem ruské literatury a jejích předních osobností.
Osnova
 • Přednášky:
 • 1. Úvod, periodizace ruské literatury. Milníky.
 • 2. Literatura stříbrného věku – symbolismus.
 • 3. Literatura stříbrného věku – akméismus.
 • 4. Literatura stříbrného věku – futurismus, imažinismus.
 • 5. Spisovatelé „mimo literární proudy“.
 • 6. Ruská literatura po roce 1917. Socialistický realismus a proletářská literatura. Svaz spisovatelů.
 • 7. Satira jako reflexe společensko-politického vývoje porevolučního Ruska.
 • 8. Téma války a GULAGu v ruské literatuře. Tzv. vesnická próza.
 • 9. Ruská poezie ve druhé polovině 20. století.
 • 10. První, druhá a třetí vlna ruské emigrace.
 • 11. Literární procesy na konci 20. století. Ruská postmoderna. Tzv. navrácená literatura
 • 12.Vývoj ruského dramatu v 20. století
 • Obsah seminářů tematicky navazuje na témata přednášek
Literatura
  doporučená literatura
 • www.slova.org.ru
 • www.a4format.ru
 • GLANC, Tomáš. Souostroví Rusko : ikony postsovětské kultury. Vyd. 1. Praha: Revolver Revue, 2011. 353 s. ISBN 9788087037409. info
 • HRALA, Milan. Ruská moderní literatura 1890-2000. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 767 s. ISBN 9788024612010. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 680 s. ISBN 8072770683. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
Výukové metody
1. Přednáškový cyklus se seminářem.
2. V rámci seminářů studenti připravují projekty věnované vybraným spisovatelům a jejich tvorbě (seznam spisovatelů a děl se zveřejňuje na začátku semestru). Projekty se konzultují s vyučujícím předmětu.
3. Studium elektronických materiálů v IS MU.
Metody hodnocení
Ústní zkouška v ruštině.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Důraz je kladen na pochopení a schopnost samostatné interpretace a kritiky děl nejvýraznějších autorů ruské prózy, poezie a dramatu daného období. Pozornost je věnována obdobím dějinných zvratů, zejména přehodnocení kulturních hodnot po roce 1985.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/RJ1014