FC0003 Profesní kompendium

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/2.1. 25 hodin. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu si vytvořit celistvý obraz o vzájemné propojenosti jednotlivých částí disciplín základního kursu odbornosti.
Výstupy z učení
Student dokáže najít souvislosti mezi svým vlastním oborem a jinými obory, se kterými se potká v běžném životě.
Osnova
  • Osnova je přizpůsobena dané profesní skupině.
Literatura
  • OURODA, Karel. Inženýrská pedagogika. 1. vyd. PdF MU, 2013. info
  • MELEZINEK, Adolf. Inženýrská pedagogika. Translated by Božena Coufalová - Dana Dobrovská, Illustrated by Jiří [pedagog]. Vyd. 2. přeprac. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1994. 179 s. ISBN 80-01-01214-X. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Typ: seminář Podmínkou úspěšného ukončení je kromě předepsané účasti absolvování úspěšného výstupu během semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.