IV_DPd Diploma Thesis - Completion

Faculty of Education
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0/1. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D., M.Sc.
Institute for Research in Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Supplier department: Institute for Research in Inclusive Education - Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
IV_DP Diploma Thesis
Předmět si zapisuje student, který píše diplomovou práci na institutu IVIV. Typicky ve čtvrtém semestru magisterského studia.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 32 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Main objectives can be summarized as follows: searching special literature; scheduling and realization research; evaluation and delivery of opinion scientific piece of knowledge female former diploma thesis.
Learning outcomes
Student will be able to: to elaborate and submit a diploma thesis.
Syllabus
  • The basic workconception: workstudy special literature; literature scheduling; researchrealization and researchevaluation; conjecturesdelivery of opinion results by the help of diploma thesis.
Literature
  • JANÍK, Tomáš and Petr KNECHT. Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy (Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 1-12. ISBN 978-80-7040-987-9. info
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
  • NOVOTNÝ, Petr. Kam směřuje evropský pedagogický výzkum a jeho přední konference (Where does the European Educational Research and its Foremost Conferences head For?). In SPFFBU U 8 (2003). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 161-163. Řada pedagogická. ISBN 80-210-3120-4. info
  • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogický výzkum očima učitelů základních a středních škol (Pedagogical research by teachers of elementary and secondary schools). In Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách. Brno: ČAPV a Ústav ped. věd FF MU, 1997. p. 98-101. ISBN 80-7204-083-9. info
  • PRŮCHA, Jan. Pedagogický výzkum : uvedení do teorie a praxe. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1995. 132 stran. ISBN 8071841323. info
  • ŠVEC, Vlastimil. Kvalitativní pedagogický výzkum (Qualitative pedagogical research). In Kapitoly z metodologie pedagogiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. p. 72-76. ISBN 80-210-1031-2. info
Teaching methods
Student self-selection processes diploma thesis. Regularly consults with the Head of DT.
Assessment methods
Credits are awarded for the submission of thesis
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Information on the extent and intensity of the course: Odevzdání DP.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2022/IV_DPd