SPkK14 Speciálněpedagogická praxe intervenční

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SPkK13 Speciálněpedagogická praxe diagnostická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se se základními intervenčními přístupy ve speciálních školách a zařízeních v místě bydliště a dle zvolené specializace.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/ka schopen/schopna:
• aplikovat teoretické poznatky do speciálněpedagogické praxe;
• orientovat se v užívaných intervenčních postupech;
• reflektovat získané zkušenosti ve speciálněpedagogickém terénu.
Osnova
 • • asistentské práce na pracovišti;
 • • sledování intervenčních speciálněpedagogických přistupů;
 • • seznámení se s dokumentací pracoviště;
 • • chronologické zaznamenávání údajů o vlastních aktivitách s žáky a jejich hodnocení.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 141 s. ISBN 978-80-210-5497-4. info
 • FILOVÁ, Hana. Budoucí učítelé na souvislé praxi. a kolektiv. 2. vyd. Brno: Paido, 1998. 74 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-56-7. info
  doporučená literatura
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
 • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm, 2004. 300 s. ISBN 8072043307. info
Výukové metody
Praxe bude probíhat v zařízeních dle zvolené specializace a dle možnosti zajištění praxe v místě bydliště. Studentky a studenti odevzdávají potvrzení o absolvování praxe, přehled hospitací na speciálněpedagogické praxi s podpisem a razítkem zařízení.
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
Informace o podmínkách praxí jednotlivých programů a specializací na http://www.ped.muni.cz/specped v sekci Již studuji.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.