TGC002 Odborná orientace v oboru

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Vladimír Havlík (cvičící)
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
doc. ak. soch. Jiří Sobotka (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozvíjení vlastního bádání a osobního rozvoje, zapojení do odborné práce katedry, do mezinárodní spolupráce a do výzkumných projektů.
Výstupy z učení
Studující ovládá výzkumné postupy, rozvíjí vlastní výzkum a prezentuje jej v odborném prostředí. Orientuje se v aktuálních domácích i zahraničních poznatcích oboru. Podílí se na činnosti pracoviště.
Osnova
  • Účast na povinných odborných akcích, zpracování textů pro odborné časopisy (WoS, SCOPUS, ERIH). Aktivní účast na konferencích (2x domácí, 1x zahraniční), výuka v rozsahu 150 za dobu studia, tvorba výzkumných projektů
Literatura
  • KIRSCHENMANN, J. Ästhetische Bildung und Identität: Fächerverbindende Vorschläge für die Sekundarstufe I-II. München: Schriftenreihe Kontext Kunstpädagogik 2006.
  • ARNHEIM, R. Toward a Psychology of Art. Los Angeles: UCLA 2010.
  • ARNHEIM, R. Art and Visual Perception. Los Angeles: UCLA 2004.
  • STEARS, J. et al. Understanding Art Education. London – New York: Routledge 2010.
  • SLAVÍK, J. – WAWROSZ, P. Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artefiletiky I–II. Praha: Univerzita Karlova 2001-2004.
Výukové metody
Sdílené vedení výuky, organizace odborných akcí, vedení studentských projektů
Metody hodnocení
Pravidelné konzultace se školitelem, semestrální komplexní hodnocení
Informace učitele
Předmět zahrnuje přípravu na vlastní bádání studenta v oboru teorie výtvarné pedagogiky v kontextu specifických témat vlastní dizertace. Student ve spolupráci se školitelem řeší dílčí výzkumné úkoly a prezentuje výsledky těchto řečení na tuzemských a zahraničních odborných fórech. Obsahem předmětu jsou koncepce odborných publikací.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Student musí předmět v průběhu studia splnit minimálně 8x a maximálně 14x.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/TGC002