TGC006 Výtvarná pedagogika – teorie a výzkum

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zkoumání stavu současného bádání v oboru, studium aktuálních domácích i zahraničních publikací, začlenění poznatků do vlastní výzkumné práce
Výstupy z učení
Studující se orientuje v teorii oboru, má přehled o aktuálních koncepcích a umí teoretické poznatky kriticky reflektovat ve vlastní výzkumné práci
Osnova
  • Rešerše literatury, kritická reflexe aktuálních zdrojů, komparace koncepcí jednotlivých osobností (nejméně 5 vybraných osobností)
Literatura
  • KIRSCHENMANN, J. Ästhetische Bildung und Identität: Fächerverbindende Vorschläge für die Sekundarstufe I-II. München: Schriftenreihe Kontext Kunstpädagogik 2006.
  • BABYRÁDOVÁ, H. Rituál, umění a výchova. Brno: Masarykova univerzita 2002.
  • BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituál, umění a výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002.
  • ARNHEIM, R. Art and Visual Perception. Los Angeles: UCLA 2004.
  • SLAVÍK, J. – WAWROSZ, P. Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artefiletiky I–II. Praha: Univerzita Karlova 2001-2004.
  • ARNHEIM, R. Toward a Psychology of Art. Los Angeles: UCLA 2010.
  • STEARS, J. et al. Understanding Art Education. London – New York: Routledge 2010.
Výukové metody
Vypracování eseje (cca 15 stran), práce s citacemi a rešerší vybraných titulů
Metody hodnocení
Ústní zkouška, kritická analýza textu, 5 povinných konzultací
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/TGC006