TGC011 Společenský kontext výchovy uměním

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zkoumání stavu současného bádání v oboru, studium aktuálních domácích i zahraničních publikací, začlenění poznatků do vlastní výzkumné práce. Seznámení s psychologickými, sociálními a politickými aspekty společenských kontextů výchovy uměním.
Výstupy z učení
1) Student zná základní pojmy a koncepty (odlišných) přístupů ke zkoumané otázce a to jak estetické tak sociologické, dokáže je vysvětlit a správně použít. 2) Student umění aplikovat tuto znalost na konkrétní umělecké projevy i na pedagogický materiál. 3) Student je schopen zaujmout vlastní, prožité a promyšlené stanovisko k problematice.
Osnova
 • 1) schizma modernizace (osvícenství-romantismus)a kontroverze v historických hnutích avantgard 2) peníze a umění (Simmel); pokusy o univerzální reprezentaci reality/hodnot; realita objektů nebo vztahů (kritika reifikace) 3) intelekt a imaginace, teorie emocí; jak uniknout "reálnému světu" (transcendence a transgrese) 4) jazyk a ironické koncepty reality (od romantismu k Rortymu) 5) poznání a vzdělávání; informační ekonomika a (kritika) společnost vědění; 6) průniky vědy a umění, heterogenita a nejistota
Literatura
  povinná literatura
 • LIESSMANN, Konrad Paul. Filozofie moderního umění. Olomouc: Votobia, 2000. 205 s. ISBN 80-7198. info
 • BLAŽEK, Bohuslav. Venkov města média. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. 362 s. ISBN 80-85850-59-1. info
 • SOKOL, Jan. Moc, peníze a právo : esej o společnosti a jejích institucích. Vydání druhé, opravené,. Praha: Vyšehrad, 2015. 296 stran. ISBN 9788074296383. info
  doporučená literatura
 • SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 206 s. ISBN 8085850508. info
 • SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla : po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 2. vyd. Praha: 65. pole, 2012. 367 s. ISBN 9788087506103. info
 • BROUK, Bohuslav. Lidé a věci. Praha: Václav Petr, 1947. info
 • MAUSS, Marcel. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Translated by Jiří Našinec. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 201 s. ISBN 808585077X. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie vděčnosti a nevděčnosti : [kudy vede cesta k přátelství]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 117 s. ISBN 9788024718385. info
 • BATAILLE, Georges [1897-1962]. Prokletá část ; Teorie náboženství : Teorie náboženství (Přít.). V Praze: Herrmann & synové, 1998. 310 s. info
 • LUŽNÝ, Dušan a Zdeněk R. NEŠPOR. Náboženství v menšině : religiozita a spiritualita v současné české společnosti. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2008. 206 s. ISBN 9788086702537. info
 • WATTS, Alan. Ta Kniha : o tabu, které nám brání poznat sebe sama. Translated by Jiří Bureš. Vyd. 1. V Brně: Ohnisko, 1993. 152 s. ISBN 8090080553. info
 • MORIN, Edgar. Věda a svědomí. Přel. Ivana Holzbachová. Brno: Atlantis, 1995. 133 s. ISBN 80-7108-108-6. info
 • BLAŽEK, Bohuslav. Mezi vědou a nevědou. 1. vyd. Praha: Pressfoto, 1978. 222 s. info
Výukové metody
přednášky, četba vybraných textů, skupinová diskuse,
Metody hodnocení
četba vybraných textů, esej, skupinová diskuse
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/TGC011