DE3B01 Holocaust a dějiny evropské židovské rezistence 2

Pedagogická fakulta
jaro 2023

Předmět se v období jaro 2023 nevypisuje.

Rozsah
1/0/0. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zlatica Zudová - Lešková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Katedra historie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra historie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 4/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 4/35
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit příčiny, průběh a důsledky evropského holocaustu v letech 2. světové války, se zaměřením na postavení Židů, Romů a rovněž dalších pronásledovaných skupin, jenž se staly obětí nacistického rasového principu - později politického programu a dále státní doktríny v říši a nacisty porobených zemích.
Výstupy z učení
Osvojí si znalost historických procesů, skutečností a jevů a základní terminologii oboru. Dokáže charakterizovat klíčové rysy historického vývoje. Ovládá základy heuristické práce. Orientuje se v historické literatuře. Je schopen vytvořit odborný text na dané téma.
Osnova
  • holocaust a rezistence Antisemitismus Budování nacistické totality Židé a Rómové v Evropě Židé a židovské organizace Arizace, ghettoizace Vyhlazovací tábory Židovská opozice v podobě hnutí Židovští intelektuálové v odboji Čs. židovští vojáci Židé v paryzánském hnutí Oběti holocaustu
Literatura
    povinná literatura
  • Holocaust phenomenon. Edited by Vojtěch Blodig. [Praha]: s.n., 1999. 178 s. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení je provedeno za pomoci ústního kolokvia.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/DE3B01