JVk035 Němčina pro sociální pedagogy I

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/1.3. 15 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Radim Herout (přednášející)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Předpoklady
JVk002 Vstupní test A2 - NJ || JVp002 Vstupní test A2 - NJ
Deutschkurs auf dem Sprachniveau B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Die Voraussetung zur Teilnahme ist mindestens das abgeschlossene Niveau A2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět si zapíší pouze studenti, kteří úspěšně absolvovali vstupní test na úrovni A2 (ERR).
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Deutschkurs auf dem Niveau B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens. Das Ziel des Unterrichts ist der Erwerb der ausgewählten Deutschkentnisse auf dem Niveau B1, die Arbeit mit Lese- und Hörtexten, die relevant für das Studienfach sind.
Výstupy z učení
Am Ende des Kurses können die Studierenden: - Hörtexte auf dem Niveau B1 verstehen; - Texte auf dem Niveau B1 verstehen; - eine Präsentation zu einem vertrauten Thema halten; - ausgewählte Grammatik auf dem Niveau B1 verstehen.
Osnova
  • Themenvorschläge: 1. Leben, Studium, Arbeit, Europapasslebenslauf; 2. Schulsystem in Deutschland und in der Tschechischen Republik; 3. Schultypen in Deutschland; 4. Hochschulstudium, Masaryk-Universitaet, Paedagogische Fakultaet; 5. Menschliche Beziehungen; 6. Gesunder Lebensstil; 7. Die Grundlagen der Terminologie im Fach Sozialpädagogik; 8. Grammatik: Verben, Syntax
Literatura
    doporučená literatura
  • TECHMER, Marion et al. Wortschatz & Grammtik B1. Ismaning: Hueber Verlag, 224 s. ISBN 978-3-19-417493-1
    neurčeno
  • HABERSACK CH., a PUDE, A. Menschen. Deutsch als Fremdsprache. Ismaning Deutschland: Hueber Verlag, 2013. 99 s. ISBN 978-3-19-301902-8. info
  • PERLMANN-BALME, Michaela a Susanne SCHWALB. Sicher! : Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2012. 119 s. ISBN 9783190012060. info
Výukové metody
Seminare Praktische Übungen - Sprachkurs: kommunikative Aktivitäten, Sprachübungen,schriftliche Aufgaben, Präsentationen, Feedback.
Metody hodnocení
Die Voraussetzung zum Abschluss des Kurses ist aktive Teilnahme am Unterricht. Der Kurs wird mit einer Prüfung abgeschlossen: 1. Schriftlicher Test (65%): Hörverstehen, Leseverstehen, Lexik und Grammatik, Schreiben 2. Mündliche Prüfung: kurze Vorstellung eigener Person und des Studiums, Gespräch zwischen zwei Studenten über ein vorgegebenes Thema
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět bude zapsán po udělení zápočtu za Vstupní test JVk002, který si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni A2 složí v lednu, a výuku absolvuje v jarním semestru.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Zápis vyžaduje úspěšné absolvování vstupního testu JVk002 (obvykle v lednu). Výuka probíhá v němčině. Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B1.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.