DTSZ_POI Jak pracovat s odbornými informacemi

Pedagogická fakulta
podzim 2002
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Hornochová (cvičící)
Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Hornochová
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Maximálně 2 skupiny po 20 studentech
Cíle předmětu
- teoretický úvod - informační instituce, jejich služby, informační prameny, terminologie - způsoby zjišťování a získání primárních, sekundárních dokumentů (tradiční i elektronické cesty) - bibliografická citace, normy pro psaní a úpravu odborných textů - elektronické zdroje informací - on-line katalogy, souborné katalogy, vyhledávání - databáze, databázová centra, vyhledávání (plnotextové, faktografické, bibliografické databáze na MU) - Internet - sbírky digitálních knihoven, vyhledávací služby, volně dostupné databáze - jak si udělat sám rešerši, rešeršní strategie, výběr zdrojů pro konkrétní obory
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003.