RJ2MP_PCS1 Překladová cvičení 1

Pedagogická fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Rozvrh
Čt 13:25–14:10 Ruské centrum
Předpoklady
Úspěšné zvládnutí ruského jazyka na úrovni 1. ročníku oborového mgr studia RJaL.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení studentů se základní orientací v teorii překladu. Důraz je kladen na adekvátní překlad bezekvivalentního lexika, ustálených větných spojení a frazeologických jednotek. Pravidelnou součástí seminářů je praktický nácvik překladu textů z oblasti komerční ruštiny: ekonomické smlouvy, komerční dopisy, žádanky, dále pak publicistických textů a umělecké a dětské literatury.
Osnova
  • Každý student v průběhu semestru vypracuje referát na předem zadané téma z teorie a praxe překladu. 1. text prosrovnání překladu čeština - ruština (O. Sekora-Ferda Mravenec) 2. Praktický překlad ruština-čeština Naši v Rossiji 3. Praktický překlad ruština-čeština Učitel o sebe i svojej professii 4. Praktický překlad ruština-čeština Neznajka (Nosov)
Literatura
  • ŽVÁČEK, D. Úvod do teorie překladu pro rusisty. Olomouc: UP, 1998. 53 s. ISBN 80-7067-814-3.
  • ČEŇKOVÁ, J. Teoretické aspekty simultáního tlumočení. Praha, UK, 1988. 210 s.
  • RICHTEREK, O. Dialog kultur v uměleckém překladu. Hradec Králové: 1999. 188 s. ISBN 80-86148-22-x.
  • CSIRIKOVÁ, M. - VYSLOUŽILOVÁ, E. Propedeutická tlumočnická cvičení. Olomouc: UP, 1997. 92 s. ISBN 80-7067-713-9.
Metody hodnocení
Seminář. Docházka 80%. Tolerují se 2 neúčasti. Student musí pravidelně vypracovávat dílčí překlady a předkládat je k nahlédnutí vyučující.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Předmět tvoří úvod do teorie a praxe překladu. Předkládá základní informace o problematice translatologie a napománá lepší orientaci v dalších možnostech profesního uplatnění studentů oboru RJaL.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.