SZ9BP_CJE1 Cizí jazyk - esperanto 1

Pedagogická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Josef Vojáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Josef Vojáček, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Ludmila Bauerová
Rozvrh
Po 18:00–19:40 učebna 32, Út 18:00–19:40 učebna 39, Čt 18:00–19:40 učebna 33
Předpoklady
Kurs pro začátečníky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět bude vyučován při minimálním počtu 10 zapsaných studentů.
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výuka bude probínat přímou metodou na základě videokursu "MAZI EN GONDOLANDO" - adaptace zábavného kresleného filmu "MUZZY IN GONDOLAND", který vytvořila BBC (British Broadcasting Corporation) v Londýně pro výuku angličtiny. Díky zajímavé výchovné pohádkové formě a dobrému didaktickému zpracování si kurs získal takovou popularitu, že byl během 6 let adaptován pro výuku dalších jazyků - francouzštiny, němčiny, španělštiny a esperanta. V jarním semestru bude navazovat kurs pro pokročilé podle učebnice W. Aulda "Pašoj al plena posedo" (Kroky k plnému zvládnutí) a konverační kurs jako dvoutýdenní prázdninové soustředění. Esperanto je neutrální univerzální mezinárodní jazyk a může sloužit jako další informační kanál v mezinárodní komunikaci. O této možnosti jeho využití se jedná také v Evropském parlamentu. Další informace o esperantu můžete získat na stránkách http://esperanto.net/, http://esperanto.cz, http://esperanto.czechian.net/, http://www.tejo.org/ps/. V podzimním semestru dalšího ročníku je možno si zapsat předmět Vzdělávací kybernetika, který je vyučován v esperantu.
Osnova
  • 12 lekcí videokursu "MAZI EN GONDOLANDO". Ke každé lekci bude zadáno konverzační téma jako domácí úkol pro písemné zpracování.
Literatura
  • Učební texty k videokursu
  • KRAFT, Karel. Slovník česko-esperantský : Česko-esperantský slovník (Variant.) : Vortaro ceha-esperanta (Souběž.). 1. vyd. Dobřichovice: KAVA-PECH, 1998. xvi, 495 s. ISBN 80-85853-37-X. info
  • KRAFT, Karel a Miroslav MALOVEC. Vortaro esperanta-ceha. Vyd. 1. Dobřichovice: KAVA-PECH, 1995. xxi, 239 s. ISBN 80-85853-11-6. info
  • Mazi en Gondolando. 1989. ISBN 83-85677-40-2. info
Metody hodnocení
Semináře s přímou metodou výuky jazyka, zakončení zápočtem.
Navazující předměty
Informace učitele
Esperanto je jazyk, jehož základ byl vytvořen uměle, proto jeho gramatika je založena na 16 pravidlech, která platí bez výjimek. Díky logické stavbě a neutralitě může sloužit jako jazykový most mnohem lépe než kterýkoliv národní jazyk. Jeho využívání neustále roste, i když to u nás není zrovna moc patrné. V poslední době se začíná o využití esperanta mluvit i v EU jako o možné variantě při řešení problematiky mezinárodní komunikace. Máte tedy možnost naučit se další cizí jazyk v poměrně krátké době (asi 5-6 x rychleji než jiný národní jazyk). Esperanto má také tzv. propedeutickou hodnotu, což prakticky znamená to, že vám jeho znalost pomůže při učení dalšich jazyků. EU potřebuje společný neutrální jazyk - EVROPŠTINU - a vy máte možnost se takový jazyk naučit už teď. Více se o této problematice můžete dovědět na stránkách http://www.elingvo.eu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009.