FJ3023 Literatura pro děti a mládež

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. kombinované studium 8 hod. konzultací, Učitelství pro 1. st. ZŠ prez. 2 hod. cvičení, komb. 8 konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 10:15–11:55 učebna 56
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ3023/01: každý lichý čtvrtek 10:15–11:55 učebna 56, M. Poučová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s historií vzniku a vývoje literatury pro děti a mládež, s jejími specifickými rysy a vyzdvihnout důležitost literatury určené dětem na formování jejich osobnosti. Aktivní prácí s texty pro děti se studenti učí chápat specifické této literatury a docenit její význam ve výuce cizího jazyka. Po absolvování tohoto kurzu by student měl být schopen aplikovat dané poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
  • 1. Vznik a vývoj dětské literatury obecně. 2. Francouzští i frankofonní autoři dětské literatury od počátků po dnešek. 3. Francouzská nakladatelství a edice specializované na tento typ literatury. 4. Specifické žánry, komiksy. 5. Rozbory a kritika textů orientovaných na mladé čtenáře.
Literatura
  • DIAMENT, N. Dictionnaire des écrivains français pour la jeunesse 1914-1991. 1. vyd. Paris : Lécole des loisirs, 1993. 783 s. ISBN 2-211-07125-2.
  • RENONCIAT, A. Livres denfance, livres de France. 1. vyd. Paris : Hachette Jeunesse, 1998. 154 s. ISBN 2-01-209702-02.
  • HELD, Jacqueline: Lenfant le livre et lécrivain. 1. vyd. Paris : Editions du Scarabée, 1984. 207 s. ISBN 2-7145-0073-0.
  • MURAIL, Marie-Aude: Continue la lecture, on naime pas la récré. 1. vyd. Paris : Calman-Lévy, 1993. 185 s. ISBN 2-7021-2259-0.
  • POUČOVÁ, M. Francouzská a frankofonní literatura pro děti. E-learningový výukový materiál na http://moodlinka.ped.muni.cz.
  • FANO, D. Biblio junior. Guide du livre pour petits et grands enfants. 1. vyd. Bruxelles : Le Cri édition, 1993. 262 s. ISBN2-87106-088-6.
  • ŠUBRTOVÁ, Milena. Francouzská literatura pro děti a mládež. In DOROVSKÝ, Ivan a Vlasta ŘEŘICHOVÁ. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 7 s. 410. ISBN 978-80-7277-314-5. info
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Přednáška s aktivní účastí (70%). Seminář: Požadavky na ukončení: vypracování metodického listu
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Na základě četby vybrané knihy pro děti a mládež, student vypracuje metodický list, ve kterém představí daný titul a jeho využití ve výuce francouzského jazyka na ZŠ. Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací .
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.